• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rodzina Enterobacteriaceae
inofrmacje ogolne
paleczki
gram ujemne
moga wywolywac zakazenia przewodu pokarmowego, rzadziej sa przyczyna zakazen pozajelitowych

wiekszosc bakteri gram ujemnych wykrytych w stolcu w tlenowych hodowlach to one.

wiekszosc enterobacteriaceae stanowia wszechobecne, niechorobotworcze bakterie wystepujace w j grubum, ale moga byc tez na skocze, ustniej cz. gardla. Wiekszosc to drobnoustroje oportunistyczne - zakazaja chorych lub oslabionych - zwiazane z zakazeniami przyrannymi, sepsa, ZUM, wtornym zapl pluc, zakazeniami szpitalnymi.

Niektore (Salmonella, Shigella sa pierowtnie patogenne)
rodzina Enterobacteriaceae
podobienstwa i czynniki zjadliwosci
maja podobne cechy strukturalne, antygenowe i genetyczne

wiekszosc nalezy do fizjologicznej flory przewodu pokarmowego

paleczki G -
wzglednie beztlenowe
niesporujace
rosna na prtostych podlozach
fermentuja glukoze, wytwarzaja kwas
okołorzęse i ruchome
otoczkowce

dzieki genetycznemu podobienstwu moga czesto miedzy soba wymieniac inf gen: koniugacja, transdukcja, wymiana plazmidow - geny odpornosci na leki, syntezy toksyn, czynnikow kolonizacyjnych

czynniki chorobotworczosci:
serologiczna klasyfikacja
1. antygen K - otoczkowy
2. H - rzeskowy
3. O - Ag somatyczny (zdteterminowany przez roznice w LPS)

Endotoksyna - LPS - zbudowana z rdzenia polisacharydowego, antygenu O i lipidu A (od niego zalezy toksycznosc)
egzotoksyny
czynniki adhezyjne (zwykle fimbrie)
otoczka antyfagocytarna i inne ochronne antygeny powierzchniowe
Escherichia Coli
paleczka okreznicy
charakterystyka i czynniki zjadliwosci
staly skladnik flory fizjologicznej jelita grubego.
fermentuje laktoze
podczas fermantacji glukozy wydziela gaz
wydziela indol rozkladajac tryptofan

w jelicie jako bakteria symbiotyczna - produkcja witaminy B i K, rozklad pokarmu

Czasami na drodze wymiany genetycznej nabywa czynniki zjadliwosci

1. czynniki adhezyjne pozwalajace kolonizowac drogi moczowe, przyleganie do nablonka - fimbrie i bialka adhezyjne
2. enterotoksyny
szczepy entertoksynogenne: cieplochwiejne
cieplostale - zwiekszaja stezenie cAMP i CGMP w kom jelita - zaburzenia wodno eliktrolitowe - biegunki
toksyny, podobne do toksyny czerwonkowej, uczestnicza w hamowaniu produkcji bialek
szczepy eneterokrwotoczne - wytwarzaja werotoksyne, hemolizyne
3. otoczka antyfagocytarna
4. endotoksyna - LPS
Escherichia Coli
paleczka okreznicy
chorobotworczosc
wywoluje zakazenia
1. ukladu pokarmowego: zoladka i jelit
2. układu moczowego
3. opon mozgowo rdzeniowych u noworodkow
4. Niekiedy szpitalne zakazenia krwi, pluc, skory, otrzewnej, drog zolciwoych

Zakazenia pozajelitowe:
1. ukl moczowego u starszych, dzieci i kobiet.
szczepy z fimbriami typu - adhezja do tk nerki (odmiedniczkowe zaplenie nerki)
szczepy z fimbriami typu 1 - kom ukl moczowego (i jelit) - zapal pecherza,
2. zakazenie ran, szczegolnie pooperacyjnych
3. zapalenie pluc - wczesniaki i noworodki
4. zapalenia opon mozgowo rdzeniowych - wczesniaki, noworodki (szczepy z wielocukrem K1)
5. zakazenie krwi, sepsa

Zakazenia jelitowe:
1. enteropatogenne - wywolujace biegunki wydzielnicze z utrata wody z kom
2. enterotoksyczne - zla absoorpcja wody po uszkodzeniu komorek jelitowych

NIezyt zoladkowo - jelitowy
biegunka podroznych, ETEC - CFA-I i II
krwotoczne zapalenie okreznicy
zespol hemolityczno mocznicowy - niedokrwistosc hemolityczna, maloplytkowosc, niewydolnosc nerek

szczepy:
enterokrwotoczny EHEC, enteropatogenny EPEC, enteroinwazyjny EIEC, toksynogenny ETEC, agregacyjny EAEC, adherencyjny DAEC

zakazenie przez przeniesienie na drodze
fekalno oralnej, pokarmowej, zrodla endogenne (ZUM)
Klebsiella
paleczka zapalenia pluc
K. pneumoniae, oxytoca, ozaenae, rhinoscleromatis

rodzina Enterobacter, nie Enterobacteriaceae

otoczkowa, nieprzetrwalinkujaca, bezrzeskowa, G-, palczeka, ŚLUZOWY WYGLAD kolonii

flora fizjo skory, jamy ustnej, jelit - bakt oportunistyczna

otoczka sluzowa antyfag
wymiana plazmidow z innymi enterobactieraceae:
-> wysoka opornosc na antybiotyki (produkcja penicylinazy)
-> tijstba cieplochwiejna i cieplostala

Objawy kliniczna:
1.zapalenie pluc, ropnie - szczegolnie u osob z obniozna odp, -> gesta, podbarwiona plwocina krew
2.ZUM
3. sepsa
4. biegunka u noworodkow

rosna na podlozy McCokeya
fermentuja laktoze, glukoze, wytwarza ureaze
Proteus
P. mirabilis, vulgaris
paleczka, G-, szcegolnie ruchliwa, wydziela ureaze, siarkowodor, deaminaze fenyloalaninowa!

liczne dlugie witki, kolonie maja tendencje do rozpelzania sie po plytce
antygen O, H, K
proteaza, ureaza

ZUM, jesli przez szczepy z ureaza - uwalniany amoniak - wzrost pH - spadek rozp wapnia - odkldanie soli Ca i Mg - kamienie nerkowe. (ograniczona zdolnosc do penetracji przez antybiotyki)
czynnik sprzyjajacy - cewnikowanie - zakazenia szpitalne

Zakazenie ran
sepsa
zap opon mr
salmonella
info i czynniki zjadliwosci
nie fermentuje laktozy na podlozu Mc
fermentujac glukoze wydziela gaz
produkuje siarkowodor z tiosiarczanu
drobnoustroj wzglednie wewnatrzkomorkowy
s. typhi, s. enteritidis

czynnik chorobotworczosci
1.endotoksyna - sc kom zawiera LPS z polisacharydem o wlasciwosciach antygenowych (O)
2.inwazyny - bialka warunkujace przyleganie do jelita

3.czynniki odpornosci na fagocytoze: katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa - neutralizuja aktywne rodniki tlenowe, inne czynniki neutralizuja defenzyny i male bialka kationowe ktore ulatwiaja zabijanie bakterii przez fagolizosomy

4.czynniki odpornosci na kwasne pH - przezywanie w kw zoladkowym i fagolizosomach, m. in kodowane przez gen ATR
5. Antygen Vi - specjalny OTOCZKOWy polisacharyd o wlasciwosciach antyfag
salmonella
chorobotworczosc
wrota zakazenia - nabl jelita cienkiego . Wszystkie gatunki moga przezyc w kw zoladkowym i wnikac do nabl i warsty podnabl jelit, ale tylko s. typhi jest inwazyjny dla calego organizmy (?)

penetracja bl sluz - powoduje ostre zapalenie i owrzodzenie jelit
zapalenie bl sluz - indukuje synteze prostaglandyn, aktywuj cyklaze adenylowa i prowadzac do utratu plynow i elektrolitow

rozne gatunki - rozne choroby
1, salmonelloza - zap j cienkiego i grubego - s. enteritidis i typhimurium, (biegunka, goraczka, bol brzucha)
2. zap szpiku kostnego moze s. enteritidis spowodowac u chorych na niedokrwistosc sierpowata
3. dur brzuszny - uogolnione zakazenia wywowalne przez s. typh. 1st tyg - sennosc, zle samopoczucie, goroczka, bole, zaparcia. 2nd - dostaje sie do ukl krazenia - wysoka goroczka, tkliwosc uciskowa brzucha, rozowa wysypka, biegunka. powiklania mozliwe - perforacja jelita, nastepstwa wykrzepiania wewnatrznaczyniowego np grozne krwawienia; towrzenie ropni. lagodniejsza postac - s. paratyphi - dur rzekomy
4. sepsa

samonelloza - glownie drob, jaja
dur - droga fekalno oralna, skazona woda
shigella
info i czynniki
nieruchome, nieurzesione
nie fermentuja laktozy na MC
nie wydzielaja gazu w trakcie fermentacji weglowodanow
nie wytwarzaja H2S
wzgledny patogen wewnatrzkom, jest wstanie wydsotac sie z fagolizosomu, namnaza sie w cytoplazmie i przedostaje sie do sasiednich kom
wzgledny beztlenowiec


ze wzgl na roznice w antygenach somatycznych s. dysenteriae, flexneri, boydii, sonnei

czynniki:
1.endotoksyna
2.inwazyjne antygeny kodowane przez plazmidy - posrednicza w przyleganiu i penetracji do kom nabl bl sl, warunkuja uczeczka z pecherzykow fagocyternych. bialka IpaA, B, C D - powoduja rozszczelnienie bl kom i prowadza do wnikniecia do kom jelita
3.bialka zwiazane z szerzeniem sie wewnatrzkom - przyleganie do bial cytoszkieletu, ulatwiaja przechodzenie do sasiadujacych kom
4. toksyna czerwonkowa - shiga - inaktywuje podjednostke 60s rybosomow - hamuje synteze bial, wydzielana tylko przez s. dysenteriae typu 1
shigella
chorobotworczosc
spozycie - transport do podsluzowki przez kom M - inwazja do kom bl sluz - owrzodzenie - krwawa biegunka ze sluzem i ropa

czynnik etiologiczny
1. wodnistej biegunki
2. czerwonki - zakazenie ograniczone do bl sluz i tk podsluz okreznicy. silne kurczowe bole brzucha, czeste bolesna oddawanie malej ilosc stolca z krwia i sluzem.

Zespol hemolityczno mocznicowy moze rozwijac sie w przypadku zakazenia s. dysenteriae typu I - toksyna shiga- rozsiane uszkodzenie srodblonka - wewnatrznaczyniowe wykrzepianie, hemoliza, niewydolnosc nerek

szerzy sie droga fekalno oralna przez pokarm, wode, lub konakt bezposredni (seksualny)

czerwonka - glownie choroba dzieci - 70% pacjentow ponizej 15 roku