Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back

plaza

beach

kanion

canyon

jaskinia

cave

urwisko

cliff

wybrzeze

coast

rafa koralowa

coral reef

pustynia

desert

pole

field

las

forest

wzgorze

hill

wyspa

island

dzungla

jungle

jezioro

lake

krajobraz

landscape

pasmo gorskie

mountain range

ocean

ocean

las deszczowy

rainforest

rzeka

river

brzeg rzeki

riverbank

skala / skalisty

rock / rocky

piasek / piaszczysty

sand / sandy

morze

sea

brzeg

shore

strumien

stream

dolina

valley

wulkan

volcano

wodospad

waterfall

kwasny deszcz

acid rain

dwutlenek wegla

carbon dioxide

zmiana klimatu

climate change

szkoda uszkodzenie

damage

zniszczyc / zniszczenie

destroy / destruction

rzucac / zbierac smieci

drop / pick up litter

kwestie zwiazane z ekologia

ecological / green issues

srodowisko

environment

problem ekologiczny

environmental problem

wymarly

extinct

wyziewy

fumes

globalne ocieplenie

global warming

gazy cieplarniane

greenhouse gases

przemysl / przemyslowy

industry / industrial

topniejaca pokrywa lodowa

melting ice cap

przeludnienie

overpopulation

warstwa ozonowa

ozone layer

zanieczyszczac srodowisko / zanieczyszczanie srodowiska

pollute / pollution

podnoszacy sie poziom morza

rising sea levels

smieci / odpady

rubbish / waste

smog

smog

dym

smoke

efekt cieplarniany

the greenhouse effect

zagrozony gatunek

endangered species

zrodla energii

energy sources

wyrzucanie smieci w niedozwolonych miejscach

fly-tipping

paliwo kopalne

fossil fuel

wysypisko smieci

landfill site

naturalne siedlisko

natural habitat

toksyczny

toxic