• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)


Fyl. Arthropoda (Crustacea, Myriapoda, Insecta, Arachnida)


Exoskelett


Ömsar


Ledad kropp & benLeddjur


Klass Insecta


3 kroppssegment


3 ledade benpar


1 par antenner

Insekter

Sexfotingar

Hexapoda (Entognata & Insecta)

Urinsekter

Entognata (Colle., Pro., Dipl.)


Ord. Collembola


Små, <6mm


Apterygoter


Har hoppatjärt (furca)


Mundelar i huvudkapsel

Hoppstjärtar


Ord. Protura


Små, <6mm


Apterygoter


Mundelar i huvudkapsel

Trevfotingar


Ord. Diplura


Små, <6mm


Apterygoter


Mundelar i huvudkapsel

Larvborstsvansar


Ord. Archaeognatha (^Insecta)


3 svenska arter


Apterygoter


Fjällklädd kropp


3 långa utskott från bakkropp

Hoppboratsvansar


Ord. Zygentoma (^Insecta)


Ex silverfisk


Apterygoter


Fjällklädd kropp


3 långa svansutskott

Silverborstsvansar


Ord. Ephemeroptera (^Insecta)


Stora framvingar, små bakvingar


2-3 långa stjärtspröt


Turbanögon


H2O-nymf med gälar

Dagsländor


Ord. Odonata (^Insecta)


Underord: Anisoptera & Zygoptera


2 lika vingpar


Bitande mundelar


Stora ögon


Akvatiska nymfer

Trollsländor


Underord. Anisoptera (^Odonata,^Insecta)


Kraftiga


Vingar ut vid vila


Nymfer med dubbelvikt labium & rektalgälar

Egentliga trollsländor


Underord. Zygoptera (^Odonata,^Insecta)


Klent byggda


Vingar ihop vid vila


Nymfer med trake'gälar

Flick-/ jungfrusländor


Ord. Plecoptera (^Insecta)


Platt, mjuk kropp


Vingar platt längs kropp


H2O-nymfer


Lever vid H2O


"Dubbelstege" i vingen

Bäcksländor


Ord. Dermaptera (^Insecta)


Tång i bak (ombildade cerci)


Fina vingar under täckvingar

Tvestjärtar


Ord. Orthoptera (^Insecta)


Underord: Ensifera & Caelifera


Täckvingar + tunna bakvingar


Kraftiga hoppben bak


Pronotum sadellik


Bitande mundelar


Stridulerar

Hopprätvingar


Underord. Caelifera (^Orthoptera,^Insecta)


Antenner kortare än kropp


Fam:


Acrididae- Markgräsh.


Tetrigidae- Torngräsh.


Catantopidae- Stumgräsh.

Gräshoppor


Underord. Ensifera (^Orthoptera,^Insecta)


Tillplattade


Antenner längre än kropp


2 fam: Gryllidae- syrsor


Tettigoniidae- vårtbitare

Vårtbitare (Underord)


Fam. Gryllidae (^Ensifera,^Orthoptera,^Insecta)


Tillplattade


Långa antenner & cerci

Syrsor

Fam. Tettigoniidae (^Ensifera,^Orthoptera,^Insecta)


Tillplattade lateralt


Antenner långa som kropp

Vårtbitare (Fam)

Ord. Blattodea (^Insecta)


1 vanlig art


Oval, platt kropp


Antenner långa som kropp


Taggiga ben


2 korta segmenterade cerci

Kackerlackor


Ord. Psocoptera (^Insecta)


Taklagda vingar/ vingar saknas


Puckelrygg-intryck


Munsköld utstickande


Stövsländor


Ord. Hemiptera (^Insecta)


Mundelar stick/sug-snabel


•Underord. Heteroptera, Sternorrhyncha & Auchenorrhyncha

Halvvingar


Underord. Heteroptera (^Hemiptera, ^Insecta)


Täckvingar halvt korsade


Stor skutell


Stick-sug-mun fästad framför ögon


•Fam. Corixidae, Notonectidae, Miridae, Pentatomidae & Gerridae (osv)

Skinnbaggar


Fam. Pentatomidae (^Heteroptera, ^Hemiptera, ^Insecta)


Körtlar m sekret


Bred protonema


Stor skutell

Bärfisar


Fam. Mirridae (^Heteroptera, ^Hemiptera, ^Insecta)


Ofta bruna/ gröna


Ganska mjuka


Har cuneus & miridbåge på vinge


2/3 av Heteroptera

Ängsskinnbaggar


Fam. Gerridae (^Heteroptera, ^Hemiptera, ^Insecta)

Skräddare


Fam. Corexidae (^Heteroptera, ^Hemiptera, ^Insecta)

Buksimmare

Fam. Notonectidae (^Heteroptera, ^Hemiptera, ^Insecta)


Mer taklik rygg


Större

Ryggsimmare


Underord. Auchenorrhyncha (^Hemiptera, ^Insecta)


Vingar taklagda


Sticksugsnabel fästad bakom ögon


Fötter 3 ledade


Antenner bortslika under huvud

Stritar


Underord. Sterenorrhyncha (^Hemiptera, ^Insecta)


Vingar taklagda


Sticksugsnabel fästad bakom ögon


Fötter 1-2 ledade


Har sifoner (rör på rygg)


Vissa ving-, ben-, ögonlösa

Växtlöss


Ord. Thysanoptera (^Insecta)


Hårkantade, fransiga vingar


Mycket små <1mm


Mest växtät


Finns vinglösa former

Tripsar/Blåsfotingar


Ord. Rhaphidioptera (^Insecta)


Förlängd prothorax


Rovdjur

Halssländor


Ord. Megaloptera (^Insecta)


Långa antenner


Taklagda vingar med nätmönster


Mundelar framåt


H2O-larv rovdjur


Kortlivad imago


Fam Sävsländor- Sialidae

Vattennätvingar


Ord. Neuroptera (^Insecta)


Lång, smal kropp


Vingar m rikt förgrenat ribbnät


Ribbor gaffelgrenade mot kant


Stick/sug mundel nedåtriktad


Rovdjur


Ex myrlejon

Nätvingar


Ord. Coleoptera (^Insecta)


Täckvingar kant i kant


Bitande mundelar


Skutell varierande


Rov-, växt- eller svamplevande


Terrestra & akvatiska


•Fam: Carabidae, Dytiscidae,


Staphylinidae, Scarabidae, Cerambycidae, Elateridae, Curciolinidae & CoccinellidaeSkalbaggar


Fam. Dytiscidae (^Coleoptera, ^Insecta)


Helt H2O levande


Simhår på bakben & fötter

Dykare


Fam. Staphylinidae (^Coleoptera, ^Insecta)


Korta täckvingar


Flesta rovdjur


Artrikast i Sverige 1200

Kortvingar


Fam. Carabidae (^Coleoptera, ^Insecta)


Långa tråd antenner ej klubba


Tydlig käke


Typisk kroppsform


Ofta svarta


Nattaktiva

Jordlöpare


Fam. Scarabidae (^Coleoptera, ^Insecta)


Antenner ensidig klubba


Underjordisk larv

Bladhorningar


Fam. Elateridae (^Coleoptera, ^Insecta)


Halssköld med spetsiga bakhörn


"Tapp" på undersidaav 2a thoraxsegment

Knäppare


Fam. Coccinellidae (^Coleoptera, ^Insecta)


Rund kropp


Ofta med prickar

Nyckelpigor


Fam. Curculionidae (^Coleoptera, ^Insecta)


Snyte


Knäböjda antenner med skaft

Vivlar


Fam. Cerambycidae (^Coleoptera, ^Insecta)


Lång slank kropp


Långa antenner med skaft

Långhorningar


Ord. Strepsiptera (^Insecta)


Framvingar-> svängkolvar (halterer)


Parasiter på steklar


Honor reducerade: lever i stekel hela liv

Vridvingar


Ord. Hymenoptera (^Insecta)


2 par genomskinliga vingar med ribbor & fält


Har ocelli


Bitande mundelar


Ovipositor hos honor


•Underord: Apocrita & Symphyta

Steklar


Underord. Symphyta (^Hymenoptera, ^Insecta)


Saknar midja


Larv mes 6-7 bukfötter

Växtsteklar


Underord: Apocrita (^Hymenoptera, ^Insecta)


Har midja


Fam: parasit- & gaddsteklar

Midjesteklar


Ord. Diptera (^Insecta)


Bakvingar -> Halterer


Sug-/sticksug- mundelar


Larver utan ben


Underord: Nematocera & Bracycera

Tvåvingar


Underord. Nematocera (^Diptera,^Insecta)


Slanka


Mångledade antenner m kulformiga leder


Fam: Tipulidae (osv)

Myggor


Fam. Tipulidae (^Nematocera,^Diptera,^Insecta)


Långa ben & kropp


V-formad fåra på mellankropp

Harkrankar


Underord. Brachycera (^Diptera,^Insecta)


Kraftigt byggda


Fåledade antenner med olika leder


Fam: Asilidae, Syrphidae, Hippoboscidae & Tachinidae

Flugor

Fam. Syrphidae (^Brachycera,^Diptera,^Insecta)


Ej hypopleuralborst (ovan bakben)


Y-formad vingribba vid vingspets


Falsk vingribba

Blomflugor


Fam. Hippoboscidae (^Brachycera,^Diptera,^Insecta)

Lusflugor


Fam. Asilidae (^Brachycera,^Diptera,^Insecta)


Ofta borstiga


Ansikte med "mustasch"

Rovflugor


Fam. Tachinidae (^Brachycera,^Diptera,^Insecta)


Hårig bakkropp


Kompakta

Parasitflugor


Ord. Mecoptera (^Insecta)


Näbblikt ansikte

Näbbsländor


Ord. Siphonaptera (^Insecta)


Lateralt plattade


adult blodsug, larv nedbryt

Loppor


Ord. Trichoptera (^Insecta)


Fjärilslika- (men ej fjäll på vingar)


Långa antenner


Taklagda vingar


Larver akvatiska bobyggare

Nattsländor


Ord. Lepidoptera (^Insecta)


Mycket variabla


Fjäll på vingar (ej Glasvingar)


Sugsnabel (ej ex Käkfjärilar)


Larver 3 par fötter+4 par bukfötter+ 1 par analfötter.


Fam: Noctuidae, Geometridae, Nymphalidae, Pieridae & LycaenidaeFjärilar


Fam. Noctuidae (^Lepidoptera,^Insecta)


Stora & robusta


Kammo teckning


Framvinge ofta m njurfläck, kil, ring & taggigt bandNattflyn

Fam. Geometridae (^Lepidoptera,^Insecta)


Framvinge-mönster övergår i bakvinge


Dagfjärillik men ej antennklubb


Flesta nattaktiva


Larver går som om de mäter

Mätare


Fam. Nymphalidae (^Lepidoptera,^Insecta)


Håriga ögon


1a benpar reducerat till borstlikt


ex Påfågelöga

Praktfjärilar


Fam. Pieridae (^Lepidoptera,^Insecta)


Gul eller vit i färgen


Lever ofta av kolväxter


Ex. Kolfjäril

Vitfjärilar


Fam. Lycaenidae (^Lepidoptera,^Insecta)


Ofta spets på bakvinge


Lever ofta i samspel m myror


Ex. Blåvingar & Guldvingar

Juvelvingar


Klass Arachnida


4 par gångben


Fram och bakkropp


Ögon =/<8


Ord. Acari & Araneae

Spindeldjur


Ord. Araneae


4 par gångben


Pedipalper (kopulat. hos hanar)


Chelicerer med giftkörtlar


6 eller 8 ögon


Spinkörtlar


Boklungor

Spindlar

Fam. Segestriidae


6 ögon


Honor utan epigyn


Hanar enkla pedipalper


Ben utan hår & utan/få taggar


Mönstrad bakkropp

Sexögonspindlar


Fam. Theridiidae


Abdomen stor, klotform med "överhäng".


Inga/få stora taggar på benen


Klibbiga, oregelbundna nät

Klotspindlar


Fam. Linyphiidae


Ofta mycket små


Sitter under nät-mattor i veg


Stor clupeus (mellan öga & mun)


Ofta striduler.räfflor på käkar


Nedre medianögon lite mindre


smala ben m taggar


abdomen ofta svartaktig

Täckvävarsindlar

Fam. Araneidae


Tarsi m 3 klor+ kraftiga tandade borst.


Håriga eller taggiga ben (randiga ben?)


2 ögonrad. Lat långt ifrån med


Abdom. rund, ofta stor


Platt carap. m distinkt huvud


Många gör hjulnät

Hjulspindlar


Fam. Lycosidae


Markjägare


Framögon jämnstora på rad


Bakögon STORA framåtriktade


ofta tät behåring


Carap. längre än bred m tydligt huvud.


abdomen oval, alltid m hår

Vargspindlar


Fam. Pisauridae


Markjägare


Framögon jämnstora på rad


Median bakre ~som främre


Stora med långa ben


2 framben ofta i vinkel tillsam.


Mer avlång kropp

Vårdnätspindlar


Fam. Agelenidae


Markjägare


Spinnvårt: -Bakre långa, 2 led (syns ovanifrån!)


-Mellersta tydligt synliga


-Främre mindre


Carapac avsmal till huvud


Ögon lika i 2 rader


Fothår längre längre ut


Vissa: långa ben m stora taggar

Trattspindlar


Fam. Thomisidae


Benpar 1,2 längre & kraftigare


"Redo att kramas"


Ögon små & långt ifrån varann


Ögon ej pärlglans framifrån

Krabbspindlar


Fam. Salticidae


Små-mellanstora


Carapace 4-kantig


2 par stora ögon fram


Mittögon mycket stora


2 ögonpar i 4-kant längre bak

Hoppspindlar