Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ki-
spørgende
kiu
hvem, hvilken


kio
hvad
kie
hvor
kiam
hvornår
kia
hvordan, hvilken egenskab
kiel
hvorledes
kiom
hvor meget
kial
hvorfor, af hvilken årsag
kies
hvis
ti-
påpegende
tiu
den, det
tio
det
tie
dér
tiam
da, dengang
tia
sådan, den egenskab
tiel
således
tiom
så mange
tial
derfor
ties
dens, dets
i-
ubestemt
iu
nogen
io
noget
ie
et eller andet sted
iam
engang
ia
en eller anden egenskab
iel
på en eller anden måde
iom
noget, en smule
ial
af en eller anden grund
ies
nogens, en eller andens
ĉi-
altomfattende
ĉiu
enhver
ĉio
alt
ĉie
overalt
ĉiam
altid
ĉia
al slags, enhver egenskab
ĉiel
på enhver måde
ĉiom
alt sammen
ĉial
af enhver årsag
ĉies
enhvers, alles
neni-
nægtende
neniu
ingen
nenio
intet
nenie
ingen steder
neniam
aldrig
nenia
ingen egenskab
neniel
på ingen måde
neniom
intet som helst
nenial
af ingen årsag
nenies
ingens
-u
person, bestemt sag
-o
ubestemt eller abstrakt sag
-e
sted
-am
tid
-a
egenskab, slags
-el
måde
-om
mængde
-al
årsag
-es
besiddelse