• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

DoppZ 96


DEU


PTTF/ND


Op “F.Schr 96”

DoppZ 96


- drie delen


- varkensneus


- zes lozingsgaten onderkant

DoppZ 96


DEU


PTTF/ND


Op “F.Schr 96”

DoppZ 96


- drie delen


- varkensneus


- zes lozingsgaten onderkant

KZ 14


DEU


PDF


Op verschillende Proj

KZ 14


- twee delen


- lozingsgat (kruitblok)


- stalen top dikwijls afgebroken (SLH-drager & vijs v kruitblok zichtbaar)

KZ 14


DEU


PDF


Op verschillende Proj

KZ 14


- twee delen


- lozingsgat (kruitblok)


- stalen top dikwijls afgebroken (SLH-drager & vijs v kruitblok zichtbaar)

KZ 14


DEU


PDF


Op verschillende Proj

KZ 14


- twee delen


- lozingsgat (kruitblok)


- stalen top dikwijls afgebroken (SLH-drager & vijs v kruitblok zichtbaar)

EKZ 17


DEU


PDF


Op verschillende Proj

EKZ 17


- twee delen


- vijs + veer van MVK-grendel in onderste deel (= gat)


- “E” = hamer = gat boven in fuze

EKZ 17


DEU


PDF


Op verschillende Proj

EKZ 17


- twee delen


- vijs + veer van MVK-grendel in onderste deel (= gat)


- “E” = hamer = gat boven in fuze

KZ 11


DEU


PTTF / ND


Op verschillende Proj

KZ 11


- vier delen


- lozingsgaten (PTTF)


- rotor (halve maan) zichtbaar als top afgebroken is

KZ 11


DEU


PTTF / ND


Op verschillende Proj

KZ 11


- vier delen


- lozingsgaten (PTTF)


- rotor (halve maan) zichtbaar als top afgebroken is

KZ 11


DEU


PTTF / ND


Op verschillende Proj

KZ 11


- vier delen


- lozingsgaten (PTTF)


- rotor (halve maan) zichtbaar als top afgebroken is

LKZ 11


DEU


PTTF / ND


Op verschillende Proj

LKZ 11


- vier delen


- lozingsgaten (PTTF)


- “L” = spits


- assemblagevijs in bovenste deel

LKZ 11


DEU


PTTF / ND


Op verschillende Proj

LKZ 11


- vier delen


- lozingsgaten (PTTF)


- “L” = spits


- assemblagevijs in bovenste deel

EKZ 16


DEU


PDF


Op verschillende Proj

EKZ 16


- een deel


- “E” = hamer = gat boven in fuze


- knalkoker niet centraal

EKZ 16


DEU


PDF


Op verschillende Proj

EKZ 16


- een deel


- “E” = hamer = gat boven in fuze


- knalkoker niet centraal

EKZ 16


DEU


PDF


Op verschillende Proj

EKZ 16


- een deel


- “E” = hamer = gat boven in fuze


- knalkoker niet centraal

Welke zijn de “mogelijke TOX”-lengtes bij de 7,7cm?

24,3 cm + KZ 14


26,4 cm


31,3 cm

EA 03

LKZ 16


DEU


PDF


Op verschillende Proj

LKZ 16


- een deel


- “L” = spits


- dik stalen kap, vierkante blok met SLP eronder

LKZ 16


DEU


PDF


Op verschillende Proj

LKZ 16


- een deel


- “L” = spits


- dik stalen kap, vierkante blok met SLP eronder

LKZ 16


DEU


PDF


Op verschillende Proj

LKZ 16


- een deel


- “L” = spits


- dik stalen kap, vierkante blok met SLP eronder

Welke fuzen en welke Proj zijn ‘ALTIJD HE’

- LKZ 16


- LKZ 11


- K Gr 15


- F K 16 C

EA 02 fuzen


EA 02 Proj

A Z f K Gr 15 (“innen fuze”)


DEU


PDF / SD (short delay)


Op K Gr 15

Innen fuze


- innerlijk


- dikke schroefdraad

EKZ 16 C


DEU


PDF


Op C-GESCHOSS

EKZ 16 C


- een deel


- “E” = hamer = gat boven in fuze

EKZ 16 C


DEU


PDF


Op C-GESCHOSS

EKZ 16 C


- een deel


- “E” = hamer = gat boven in fuze

Welke zijn de 7,7cm fuzen die beginnen met een “E”?


+ werkingsprincipe

EKZ 16 (PDF)


EKZ 16 C (PDF)


EKZ 17 (PDF)

EA 03

Welke zijn de 7,7cm fuzen die beginnen met een “L”?


+ werkingsprincipe

LKZ 11 (PTTF/ND)


LKZ 16 (PDF)

EA 02

Welke zijn de 7,7cm fuzen die beginnen met een “K”?


+ werkingsprincipe

KZ 11 (PTTF/ND)


KZ 14 (PDF)

EA 02

Welke zijn de 7,7cm fuzen die beginnen met een “K”?


+ werkingsprincipe

KZ 11 (PTTF/ND)


KZ 14 (PDF)

EA 02

Welke 7,7cm fuzen beginnen niet met een “K”, “E” of “L”?


+ werkingsprincipe

Dopp 96 (PTTF/ND)


A Z f K Gr 15 (PDF/SD) = innen

EA 02