• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Pulmonalis elmbolia jele
SI, QIII, -TIII
jobb Tawara blokk
jobb deviáció
ST depr. okai
ISZB
strain
digitalis
Kcsökk, Mg csökk
jobb tawara block jelei
széles QRS
rSR' V1-ben
széles és mély S I, V6
QT nyúlás okai
IAantiarrythm.
tricikl. antidepi
phenotiazidok
K, Ca, Mg csökk
katasztrófák: stroke, ic vérzés, kóma
T inverzió okai
AMI
ISZB
Hypertophia
digitalis tox
Sinustachycardia
fr:100/perc felett
coffein, atropin, nicotin, adrenalin
hyperthyreosis, láz, hyperthermia,
anaemia, vérzés, shock, hypoxia, szívelégtelenség
Ventricularis tachycardia
fr: 120/perc felett
széles QRS

Acceleralt idioventricularis ritmusnál: fr.:120/perc alatt
sinus bradycardia
és okai
fr.: 60/perc alatt

digoxin, b-blokkolók, verapamil, diltiazem, amiodaron
ISZB, AMI
hypothyreosis
hypothermia
uraemia
ICP növekedés
sick-sinus sy
elektrolieltérések
sinusarrhythmia
- respiratorikus
- nonrespiratorikus: gastrointestinalis vagus izgalom
-respiratorikus: belégzéskor a frekvencia nő, kilégzéskor csökken
- ventriculophasicus: p-p intervallum hosszabb, ha QRS nem esik közé.
sinus leállás, sinus arrest
intoxicatio, vagus túlsúly, ISZB, AMI, stb
SA nodalis rittmusok
- sinusritmus
- sinusbrady
- sinustachy
- sinusarhythmia
- sick-sinus
Pitvari ritmusok
- pitvari tachycardia
- pitvari flutter
- pitvarfibrilláció
Kamrai ritmusok
kamrai tachycardia
acceleralt idioventricularis ritmus
torsades de pointes
kamrafibrilláció
Pitvari extrasystole
Előbb megjelenő p hullám, amelynek morfológiája eltér a többitől. Átvezetődhet, ilyenkor QRS követi.
Pitvari parasystolia
pitvari pavemaker működik a sinus mellett. Más morf. P hullám, de ebből több, köztük a távolság állandó vagy egész számú többszörös. néhol fúziós P hullámok
pitvarfibrilláció jell.
Pitvari fr.: 400-600/perc
kamrai fr.:változó, átvzetéstől függ:120-180/perc
P hullám nincs, f hullám van, RR szabálytalan
pitvarfibrilláció okai
Volumen-, nyomásterhelés, ISZB, vitium
pitvarlebegés/pitvari flutter
pitvari frekvencia 250-300/perc
P hullám nincs,
F hullám,
Kamra fr: 150/perc körül
-gyakran P - II, III, aVF, V1, mivel a góv az AV csomó szomszédságában van