Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/111

Click to flip

111 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Kdo založil Wafd (delegace)

Zaghúl

Egypt- vyhlášení nezávislosti

28.2.1922

Dva Egyptští králové

Faud, Fárúq

Puč svobodných důstojníků v Egyptě

22.7.1952

Od kdy vládl Násir

1956- 1970

červencové dekrety-kdo a kdy

Násir,1961

Kdo byl Ámir

Egyptský maršál za 6 denní války

Sinaj II-kdy, co?

1974, po válce Jom Kippur, stop vojenským akcím, otevření průplavu

Co byla mírová iniciativa? Kdy?

Sadát do Izraele, 1977

Kdy a jak zemřel Sadát?

atentát, 1981- nastupuje Mubárak

Arabské jaro v Egyptě, kdy?

25.1.2011

Současný prezident Egypta?

Abdul Fatah al- Sísí

Kdy byla uzavřená obecná mírová smlouva v zálivu?

1820

Kdy byla uzavřená "Námořní mír na věčnost"?

1853

Nezávislost Kuvajtu

19. června 1961

Kdy byla 2. válka v Zálivu?

2. srpna 1990

Současný vládce Kuvajtu?

Emír Sabáh

Jaká zálivová země vydala jako 1.koncesi a začala těžit ropu?

Bahrajn

Kdy získává Bahrajn nezávislost?

1971

Současný vládce v Bahrajnu?

Emír / král Hamád

Co byl krvavý čtvrtek? Kdy?

17. února 2011, Arabské jaro v bahrajnu

Anglo- osmanská smouva? Kdy a co?

1913, určení hranice OŘ v zálivu, OŘ se vzdává Kataru

Kdy získává Katar nezávislost?

1971

Vládce Kataru?

Emír šajch Tamím

Kdo byl Said ibn Tajmúr?

Sjednotil Omán v roce 1956

Kdy se vytvořily Spojené arabské emiráty?

25. listopadu 1971

Současný vládce Emirátů?

šajch Chalífa

Jaký panovník byl zavražděn svým synovcem?

Král Fajsal- SA

Kdo byl Utajbí?

Udělal útok na Velkou mešitu- 1979

Současný vládce SA?

Král Salmán

Kdy se stává jižní Jemen britskou královskou kolonií?

1937

Kdy a kde byla "Jemenská Arabská republika"?

1962-1990, Severní Jemen

Kdo byl Abdulláh as-Sallál?

Vůdce, JAR- severní Jenom od 62-90

Kdy získává jižní Jemen samostatnost a co se zde vytváří?

30. listopadu 1967, Jihojemenská lidová republika

Kdy se sloučil J a S Jemen?

22. května 1990

AQAP?

Al Qaida Arabic Peninsula

Prezident Jemenu?

Hádí

Smlouva v Akromě? Kdy, co ?

1917, Italové uzavřeli mír se Sanusíjou (libye) uznali jí

kdo byl Omar Muchtár?

Podporovatel Libyjců při italské okupaci

Nezávislost Libye?

24.12. 1951- Spojené libyjské království

Jaká země Maghrebu získala jako 1. nezávislost?

Libye

Kdy byl Qadháfího převrat?

1.9. 1969

Kdy byla vydána Zelená kniha?

1976

Islámská Arabská republika? Kdo v ní byl a kdy?

1974, Libye- Tunisko

kdy byla událost PanAm 103

1988, výbuch letadla- USA x libye

ILSA, kdy?

1996, Iranian Libya sanction act

kdy a kde byl Qadhafí zabit?

20.10.2011, Sirta

Od kdy trval Fr.protektorát v Tunisku?

1881- 1856

Smlouva z Bardó?

1883, Tunisko a Fr-Bejové zůstanou na trůně,ale skutečná vláda Francie

Kdy vzniká neo destúr?

1934

Kdy získává Tunisko nezávislost?

20.3. 1956

Jaký státní utvar je Tunisko po nezávislosti?

Království (56) v 1957 vzniká republika

Kdy oficiálně odcházejí Fr.z Tuniska?

1963, po opuštění bizerti

Rasšíd al-Ghanúší?

MTI- Mouvement de la tendence islamique, Tunisko

z čeho vychází hizb al nahda?

Tunisko, z MTI a Ghanušíhho

Kdy bylo arabské jaro v Tunisku?

17.12.2010- Muhammad Buaziz v Sidi Buzid

Kdo je Moncef Marzúkí?

prezident Tuniska po Arabském jaru

Současný prezident Tuniska?

Bedží as- Sebsí

Od kdy bylo Francouzské Alžírsko?

1830- 1962

Od kdy bylo Alžírsko součástí Francie

1848

Kdo byl Ben Badís?

Alžírsko-Po 1SV, organizároz hnutí ulamá

Farhat Abbás

Alžírsko-po 1SV, hnutí mladoalžířanů a pozdější prezident

Messalí Hadždž

Alžírsko -po 1SV, nacionalistické hnutí, severoafrická hvězda ENA

nezávislost Alžírska?

25.9.1962

Březnové dekrety? Kdo, kdy kde?

Tunisko,1963, Abbás po nezávislosti, konfiskace majetku státem

Abbás Madaní?

za FIS v Alžírsku, šajch

Kdy byla Alžírská občanská válka

1991-2000

Madridská konference? Kdy, co?

1880,garantovala nezávislost Maroku

Dohoda z Fezu? Co, kdy?

30.3. 1912- Maroko je Fr. protektorátem a sever je Španělský

Bitva u Anwálu?

Rífská rep x šp :-(, pak vznik Rífské rep.1921

Kdy získává Maroko nezávislost?

2. března 1956

zelený pochod? kdy?

1975, vstup neozbrojených maročanů na Západní Saharu

kdy vznikl emirát Zajordánsko pod správou VB?

1923

kdy získává Jordánsko úplnou nezávislost?

1946

Masakr v Dejr Jásín? Kdy?

Mezi palestici a izraelem, Abdullah zde zasahoval s Arabskýma legiema, 1948

Jak zemřel Abdullah, kdy?

1951, zastřelen u mešity al Aqsa

Bitva u Karámy? Kdy,co, kde?

1968, údolí Jordánu, Izrael x Fatah a Jordánská armáda- spor o to, kdo vyhrál

Dawsons Field

Únosy 3 letadel do Zarqá a vyhození jich do povětří- FLOP během černého září

Kdy byly přerušeny vazby Jordánska na Západní břeh?

1988

Midhat Paša?

Guvernér Bagdádu za OŘ

Cox a Wilson?

civilní komisaři v Iráku, za britského Iráku

Kdy proběhla koruovace Fajsala v Iráku?

1921

Núrí as-Sa´id

Premiér Iráku, když byl pod nadvládou VB

Kdy získává Irák nezávislost?

1932

Masakr v Semile, kdo?

Iráčané zmasakrovali Asyřany

Ghází

král Iráku

kdo byl Sidqí a Sulajmán?

udělali převrat v Iráku v roce 1936

Saadabádský pakt? Kdy? Kdo?

1937, neutočný obranný pakt. Iran,Irak, Turecko, Afgánistán- proti vlivu SSSR

Adb al-lláh byl regent koho?

Fajsala II v Iráku

Zlatý čtverec? kdy?

1941, Kajlání,, převrat v Iráku

Porsmouthská smlouva? Kdy?

1948, Irák a VB na prodloužení vojsk o 25let, výcvik a zásobování

Převrat svobodných důstojníků v Iráku?

1958, Qásim a Arif- konec Hášimovské dynastie v Iráku

Jak a kdy končí Hášimovská dynastie v Iráku?

1958, Převrat svobodných důsojníků

Kdy byl hlavní převrat strany Baath v Iráku?

30. července 1968

Hasan al- Bakr?

prezident,šéf revolučního hnutí, generální sekretář strany Baath v Iráku, která udělala převrat v 1968

Džabál Talabání?

PUK- popular union of Kurdistan, Irák

al-chú´?

nejseniornější ajatolláh v Iráku, prezekuován Sadámem

Alí Hasan Al-Madždíd?

Al Anfál-1988

Muhammen Baqir al-Hakím?

SCIRI- šíítská skupina v Iráku

mír v Safwán?

konec 2 války v zálivu, 1991

Washington Agreement? Kdy?

1998, Barzání a Talabání- dohoda o rozdělení moci v kurdistánu

Kdy byla 3.válka v zálivu?

Invaze do Iráku, březen 2003

Petrohradská konvence? Kdo? Kdy?

1907, Rusko-VB, rozdělení persie na sféry vlivu

od kdy do kdy trvala sovětská republika Gilan?

1920-1921

kdy přicházejí kozáci do Teheránu?

21.2.1921

Kdy se ukončuje vláda Qadžárovců v Persii?

1925

Mosaddeq?

premiér Iránu za Rézy Šáha

Operace Ajax? Kdy?

1953,CIA,Mosaddeq svržen a Reza znovu dosazen

Bílá revoluce? Kdy?

1963, reformy rézy

kdy se Chomejní vrací do Teheránu?

1.2.1979

Chátámí? Kdy?

3. republika v Iránu, byl liberál