Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Akne morfologi
polymorf, papulopapuløs affektion af seborroiske områder.
Åbne og lukkede komedoner
(papler) og pustler,
noduli og cyster,
ar og cickatricer.
Akne ætiologi
follikulær hyperkeratose
øget talgsekretion (seboré)
kolonisering med Propionebacterium acnes.
Inflammatoriske cytokiner
Akne gradinddeling
Acne vulgaris:
-superficiel komedogen akne
-papulopustuløs akne
-cystisk eller profund akne
Acne Conglobata (konfluerende cyster og ar)
Acne fulminans (feber og artralgier, evt steroid induceret)
Acne excoriée
Akne som bivirkning til medicin
Anabole-androgene steroider
fenytoin
lithium
steroid
ciclosporin
arbejdsmiljø olieakne
Akne behandling
Mild:
-adapalen ell isotretionin gel
-benzoylperoxid gel
-bonzoylperox-clindamycin komb gel
Moderat:
+tetracyklin/erytromycin
p-piller (diane miete eller yasmin)
Svær:
Isotretionin (roaccutan)
evt lille pred. dosis initialt mod flare.
Hidrosadenitis suppurativa (acne inversa)
morfologi, ætiologi, beh.
kron rec. suppurerende ardannende infl.
apokrine kirtler i axil og anogenital region.
pgra hyperkeratinisering og sek bakt. inf.
beh: Clindamycin liniement, antiandrogen, tetracyklin, erytromycin, isotretionin, ved abcesser incision evt kirurgisk excision.
Rosacea morfologi
erytem, teleangiektasier, evt papler og pustler men ingen komedoner.
flushing
lymfødem og talgkirtelhyperplasi
kompl. rhinophyma evt øjensymptomer.
Rosacea behandling
solbeskyttelse
metronidazol creme
cave steroid (reboundfænomen)
tetracyklin, erytromycin 6-8 uger
isotretionin
laserkirurgi
Erysipelas
akut udviklet, varm rød øm skarpt afgrænset hævelse. Typisk ben eller ansigt. påvirket almentilstand.
obs indgangsport (fodsvamp, eksem)
penicillin evt +dikloxacillin (ved DM eller anden mistanke om s.aureus)
elevation, kompression, evt indlæggelse.
Impetigo
lille væskende papel, får gul-brune skorper.
ved toxinprod. ses bulløs impetigo.
beh: dicloxacillin eller makrolid.
(evt lokal klorhexidincreme)
cave institution til skorper er faldet af.
håndhygiejne, tøjvask 80 grader.