Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/285

Click to flip

285 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ako
I
kano
american
ang mga ito
these
ang mga iyan
those
ang mga iyon
those over there
babae
female
baboy
pig
bulaklak
flower
hari
king
ito
this
iyan
that
iyon
that over there
ka / ikaw
you
kakalse
classmate
kami
we (exclusive)
kayo
you (plural, or polite)
keyk
cake
klase
class
kuwarto
room
maalat
salty
mabait
nice
mabango
fragrant
mag-aral
to study
maganda
pretty
magkaklase
classmate
mahal
dear / expensive / love
mahusay
good (skilled)
malakas
strong
malaki
big
mali
wrong
maliit
small
masama
bad
masarap
delicious
mataba
fat
matalino
intelligent
matangkad
tallmga tao
nars
nurse
paborito
favorite
pagkain
food
panahon
weather
reyna
queen
sila
they
sino
who
siya
he / she
sundalo
soldier
tao
person
tayo
we (inclusive)
tiyo
uncle
bago
new
bahay
house
bilang
number
dekano
dean
dito / rito
here (place where the speaker is)
diyan / riyan
there
doon / roon
over there
guro
teacher
gusali
building
hindi
not
kumain
to eat
magpunta
to go somewhere
magtrabaho
to work
malapit
near / nearby
nakatira
residing
natin
our (inclusive)
niya
his / hers
po / ho
enclitic
saan
where
sarhento
sergeant
sino
who
taga-rito
from here
taga-roon
from there
taga-saan
where from
mabait
nice / kind
masama
bad
salbahe
bad
maganda
beautiful
pangit
ugly
pogi
handsome
malaki
big / large
maliit
small
guwapo
hadsome
matangkad
tall
pandak
short
mataba
fat
balingkinitan
slim
patay
thin
mahusay
good / skillful
marunong
intelligent / skillful
matalino
smart intelligent
bobo
stupid
magaling
good
matapang
brave
duwag
cowardly
masipag
industrious
tamad
lazy
mabango
fragrant
mabaho
stinky
mahina
weak
malakas
strong
gastador
extravagant
magastos
big spender
matipid
thrifty
kuripot
stingy
malupit
cruel
mabuti
good
masaya
happy
malungkot
sad
maayos
orderly / organized
malugo
disorderly / chaotic
bata
young / child
matanda
old
may-kaya
rich
mariwasa
wealthy
mapera
rich
mayaman
rich
pobre
poor
maralita
destitute
dukha
poor
mahirap
poor
malusog
healthy
sakitin
sickly
maputi
fair skinned
maitim
dark skinned
kayumanggi
brown skinned
magalang
couteous / polite
bastos
rude
Iglesia ni Kristo
Church of Christ
abagado
lawyer
Aleman
german
alin
which
ama / itay / tatay
father
anak
child
anak na babae
daughter
anak na lalaki
son
arabo
arab
asawa
spouse
ate
oldest sister
bastos
rude
basurero
trashman
bata
young
bilihin
to buy
binata
bachelor
bombero
fireman
dagala
single lady
diyanitor
janitor
elektrisyan
electrician
eskuwelahan
school
gawaing bahay
homework
hapon
japanese
himpilan
headquarters
huwes
judge
ilan
how many
ina / inang / nanay
mother
inhinyero
engineer
Intsik
chinese
itay / tatay / tatang
father
kabo
corporal
kaibigan
friend
kaklase
classmate
kapatid
sibling
karpintero
carpenter
katulong
helper
ko
my
kontratista
contractor
kusinero
cook
kotse
car
kuya
oldest brother
libro
book
lola
grandmother
lolo
grandfather
magsasaka
farmer
mangingisda
fisherman
mansanas
apple
mas
more
may asawa
married
maybahay
housewife
medyor
major
mehikano
mexican
mekaniko
mechanic
mo
your
namin
our (exclusive)
nasyonalidad
nationality
natin
our (inclusive)
negosyante
businessman
mangangalakal
businessman
nila
their
ninyo
your (plural or singular polite)
niya
his / her
opisyal
officer
pahina
page
pamangkin
nehew / niece
pangalan
name
pangalawang tenyente
2nd lieutenant
pinsan
cousin
pranses
french
praybet
private
probinsya
province
lalawigan
province
propesor
professor
proesyon
profession
pulis
police officer
Punong Sarhento
Master Sergeant
ranggo
rank
relihiyon
religion
silya
chair
tenyente koronel
lt. colonel
trabahador
laborer
trabaho
job
tsuper
driver
unang tenyente
1st lieutenant
alin
which
basahin
to read
bilhin
to buy
botas
boots
dalhin
to bring / carry
dumating
to arrive
eskuwelahan
school
gasolinahan
school
tren
train
amo
boss
araw-araw
everyday
asahan
to rely on someone
bantay
guard
bata
child
bigyan
to give
bihira
seldom / rare
bulaklak
flower
dapat
must / should
ensalada
salad
gabi
night
galing sa
from
galit
angry
grupo
group
gumawa
to make
huwag
don't
iyo
your
kandidato
candidate
kanya
his / her
kapit-bahay
neighbor
komandante
commandant
madalas
often
maglakad
to walk
magluto
to cook
mahigpit
strict
mahilig
fond of
mainit
hot
malaki
big
malimit
frequent
mamitas
to pick (fruit or flowers)
mandaya
to cheat
masarap
delicious
masyado
very / too
matapang
brave
matulin
fast
pabayaan
to let
palagi
always
pamilya
family
payagan
to give permission
pula
red
pumitas
to pick
tama!
correct / right
mali
wrong
magaling
good
naiintindihan mo ba?
Do you understand? (singular)
naiintindihanba ninyo?
Do you understand? (plural)
Hindi ko po naiintindihan
I don't understand
Hindi po namin naiintindihan
We don't understand
Ulitin mo
will you repeat
Ulitin po ninyo
Will you repeat sir (or ma'am)
Isalin mo sa filipino ang___________
Translate_____in filipino
bihira
seldom / rare
bulaklak
flower
dapat
must / should
ensalada
salad
gabi
night
galing sa
from
galit
angry
grupo
group
gumawa
to make
huwag
don't
iyo
your
kandidato
candidate
kanya
his / her
kapit-bahay
neighbor
komandante
commandant