Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
care-s caile principale ale SN
cite sint
1olfactiva
2optica
3auditiva
4vestibulara
5gustativa
6sensibilitatii generale
7piramidala
8extrapiramidala
proto_neuronul sensibilitatii generale unde e situat
in ganglionii maduvei(rahidieni)
Exista neuroni specializati pt simt termic,tactil,superficial si profund si dureros ?
Toate incercarile facute n-au putut preciza neuroni specializati sau grupe neuronale
la acest nivel ca si la nivelul nervului priferic nu exista decit o specializare fiziologica NU si una morfologica
la nivelul nervului perifireric exista ce fel de specializare si ce fel nu
specializare fiziologica(functionla) Nu si una morfologica
Cine dovedeste specializarea functionala ( fiziologica)
alterarea electiva a unor forme de sensibilitate generala in anumite cazuri patologice lepra ,polinevrita
duce doar la suprimarea durerii si simtului termic dar se conserva simtul tactil
ce e arcul reflex (reflexul)
substratul material al actului reflex (calea drumul pe care se desfasoara orice act reflex)
constituit din
1calea aferenta
2 un centru
3calea eferenta
prelungirile celulelor nervoase formeaza ce ?
si pot fi prelungirile ce si mai ce ?
fibrele nervoase
prelungirile celulei nervoase formeaza fibrele nervoase
prelungirile pot fi celulipete dendrite si celulifuge axoni
exocitoza ce e
varsarea continutului veziculelor in fanta sinaptica
dupa ce au strabatut membrana (cind impulsul nervos pot de actiune ajunge la nivelul sinapsei veziculele se aapropie de membrana ,o starbat si-si varsa continutul in fanta )