Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back

s'intéresser à

zich intreseren voor

un joueur

een speler

gauche

links, linker

droit

rechter (rechts)

un but

een doelpunt

prochain

volgende

un journal

een krant

se donner rendez-vous

afspreken

se réveiller

wakker worden

se lever

opstaan

se laver

zich wassen

se raser

zich scheren

se brosser les dents

tanden poetsen

se peigner

kammen

se faire beau

zich mooi maken

se dépêcher

zich haasten

un entraînement

training

s'entraîner

trainen

un entreîneur

een trainer

ça alors

nou zeg

se blesser

zich kwetsen

se reposer

rusten

se sentir

zich voelen

fatiguer

moe

se coucher

gaan slapen

se trouver

zich bevinden

le foot

het voetbal

une star

een ster(speler)

un club

een club

un match

een wedstrijd

parfait

perfect

un penalty

een strafschop

un réveil

een wekker

un rasoir

een scheerapparaat

une brosse à dents

een tandenbortsel

un peigne

een kam

un blessé

een gewonde

une blessure

een wond