Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back

1. Oxidarea in ciclul Krebs a unui mol de izocitrat la citrat poate genera:


A) 8 moli ATP


B) 7 moli ATP


C) 6 moli ATP
D) 10 moli ATP


E) 12 moli ATP

C

2. Coenzima Q contine atat in stare redusa cat si in stare oxidata un numar N de grupuri ?, unde N are valoarea:


A) 1


B) 0


C) 3


D) 9


E) 2

E

3. Numarul reactiilor cunoscute in organismul animal, care corespund mecanismului fosforilarii oxidative de substrat, este de:


A) 1024 ?!


B) 16


C) 4


D) 38
E) 3

E

4. Care din afirmatiile de mai jos privind ciclul citric nu este corecta:
A) genereaza NAD red si FAD red
B) genereaza in mod direct GTP
C) genereaza in mod direct succinat


D) asigura o productie neta de acetoacetat din acetil-CoA
E) nu poate functiona in absenta oxigenului

D

5. Care din transformarile de mai jos nu se realizeaza in cadrul ciclului citric:
A) hidratarea cimonofosfatului la izocitrat
B) deshidratarea citratului la ?


C) decarboxilarea oxidativa a alfa..glutamatului la succinat-CoA


D) hidratarea fumaratului la mal..?


E) decarboxilarea citratului la oxalatcitrat(?)

E

6. Din reactia de condensare dintre acetil-CoA si oxalacetat rezulta:


A)citrat


B) succinat


C) oxala..?


D) oxalsuccinat
E) alfacetoglutanat

A

7. Cati dintre atomii de carbon ai unei molecule de acid linoleic pot fi regasiti in molecula de glucoza generata prin gluconeogeneza hepatica?


A) nici unul


B) toti


C) 8


D) 18


E) 6

E

8. Afirmatia adevarata este:
A) Orice citro..? contine cupru


B) Reducerea oxigenului molecular prin lantul respirator mitocondrial este, de regula, o reducere tetraelectronica
C) Toti componentii lantului respirator ce contin Fe sunt hemoproteine


D) Semichi..? nu este un radical liber


E) Complexul respirator I transfera electroni complexului II, prin intermediul coenzimei Q

D

9. Care dintre afirmatiile in legatura cu UDP-glucoza nu este corecta?
A) Participa la sinteza glicosfingolipidelor
B) Participa la sinteza vitaminei C la unele animale


C) Participa la metabolizarea galactozei
D) Rezulta prin fosforoliza glicogenului
E) Este precursor al UDP-glucuronatului

D

10. Care din transformarile privind glucoza-6P indicate mai jos, nu este posibila, in tesutul mamiferelor:
A) oxidarea la 6P-glucuronat


B) conversia la glucoza-1P


C) oxidarea la 6P-gluconat
D) conversia la fructoza-6P


E) hidroliza la glucoza

A

11. In celule, glucoza se poate transforma in lactat. Fenomenul este numit:
A) glicoliza aeroba
B) lactatie


C) oxidatie aeroba
D) fosforilare oxidativa


E) glicoliza anaeroba

E

12. Care din afirmatiile de mai jos este corecta cu privire la generarea D-ribozei-5P din calea pentozo-fosfatilor:


A) provine din ribuloza-5P sub actiunea unei izomeraze


B) provine din xiluloza-5P sub actiunea unei epimeraze
C) provine din interactiunea dintre sedoheptuloza-7P si eritroza?-4P


D) provine din interactiunea dintre fructoza-6P si xiluloza-5P
E) provine din interactiunea dintre xiluloza-5P si sedoheptuloza-7P

A

13. Care din enzimele de mai jos caracterizeaza calea pentozo-fosfatilor:
A) glucoza-6P-...aza


B) ,,


C) ....


D) glucoza-6P-dehidrogenaza

D

14. Care din enzimele de mai jos ..actioneaza la catabolismul acizilor grasi, catalizeaza formarea acil-CoA din acid gras, CoA-SH si ATP:
A) betaacil-dehidrogenaza


....


C) betahidroxilacil-dehidrogenaza


D) tiokinaza

D

15. Acizii grasi nesaturati se pot sintetiza in celule de mamifer prin:
A) desaturari(?) la orice carbon


B) desaturari realizate la carbonii pari


C) desaturare exclusiv la C7


D) desaturari realizate la carbonii impari


E) desaturari realizate la C9 sau cu numar mai mic decat 9

A

16. O sursa importanta pentru echivalenti reducatori necesari sintezei de acizi grasi in ficat este:
A) calea pentozo-fosfatilor


B) oxidarea acetil-CoA


C) glicoliza anaeroba
D) ciclul citric


E) oxidarea acidului glucuronic

A

17. Afirmatia incorecta in legatura cu compusul CH-COCH2-COOH este:


A) se numeste acid acetoacetic si este un corp cetonic


B) se sintetizeaza in ficat


C) concentratia lui in sange este mult mai crescuta in diabet


D) tesuturile periferice il utilizeaza pentru productie de energie
E) prin reactia de tioliza formeaza doua molecule de acetil-CoA

E

18. Considerand calea majora de sinteza a corpilor cetonici, precursorul imediat al acidului acetilacetic este:
A) acetoacetil-CoA


B) beta-hidroxibutiralul


C) beta-hidroxi-betae...?


D) 2 molecule de acetil-CoA


E) malonil-CoA

C

19. Acetil-CoA, necesara biosintezei citoplasmatice a acizilor grasi, apare ca rezultat al activitatii locale a:


A) Citratliazei


B) Izocitratdehidrogenazei


C) Citrat ...
D) Beta-cetotiolazei?


E) Carnitin-acetil-transferazei

A

20. Afirmatia corecta cu privire la VLDL este:


A) Transporta triacilgliceroli de la ficat la tesutul adipos


B) Transporta colesterolul hepatic spre tesuturile periferice


C) Nu este substrat pentru lipoproteinlipaza


D) Este substrat pentru lipaza hormon-sensibila


E) Contine apo-B-?

A

21. Care dintre situatiile de mai jos este de asteptat sa se constate la un pacient cu activitate scazuta a lipoproteinlipazei?


A) Cresterea exclusiv a fractiunii chilomicroni in ser


B) Cresterea atat a fractiunii chilomicroni cat si a VLDL
C) Cresterea exclusiv a fractiunii HDL
D) Cresterea exclusiva a fractiunii LDL
E) Cresterea atat a HDL cat si a LDL

B

22. Raspunsul corect in legatura cu enzima notata LCAT este:
A) Este o lipaza


B) Este o izomeraza


C) Actioneaza in ficat


D) Actioneaza in sange
E) Este hormon-sensibila

D

23. Pe plan cantitativ, la om, fondul comun de aminoacizi este construit aproximativ din N grame:


A) N=10 grame


B) N=50 grame


C) N=120 grame


D) N=150 grame
E) N=15 grame

B

24. pH-ul optim de actiune al gastricsinei este:
A) 5


B) 7-8
C) 6-7


D) 4


E) 3

E

25. Efectorul alosteric pozitiv al glutamat degidrogenazei este:
A) ADP


B) UTP
C) GTP
D) NADH
E) ATP

A

26. Care dintre urmatorii aminoacizi nu este pur glucoplastic?


A) alanina


B) glutamina
C) fenilalanina
D) acidul glutamic


E) acidul aspartic

C

27. Reactia catalizata de glutaminaza este:
A) reversibila


B) ireversibila


C) eliberatoare de apa


D) ATP consumatoare
E) consumatoare de amoniac

B

28. Aminoacidul care se poate gama-carboxila in proteine, proces de semnificatie functionala este:


A) acidul glutamic
B) lizina
C) leucina
D) metionina
E) ornitina

A

29. Biosinteza histidinei necesita:
A) glicocol


B) valina
C) leucina
D) 5-fosforibozil-1-pirofosfat
E) fenilalanina

D

30. Din tirozina poate rezulta:
A) tiramina
B) dopamina


C) noradrenalina
D) adrenalina


E) toate substantele de la A-D

E

31. NADH,H+ se formeaza in ciclul Krebs in urmatoarele etape ale procesului:
1) malat -> oxalacetat
2) succinat -> fumarat


3) alfa-cetoglutarat -> succinil-CoA


4) succinil-CoA -> succinat

B

32. Referitor la ciclul Krebs sunt adevarate urmatoarele afirmatii:
1) Se desfasoara la nivelul citoplasmei


2) Ciclul krebs are rol amfibolic


3 Malat dehidrogenaza este una din enzimele cheie ale ciclului Krebs


4) In urma reactiilor ciclului Krebs, pornind de la o molecula de acetil-CoA se produc 3 NADH,H+ si 1 FADH

C

33. Care din reactiile de mai jos ale ciclului citric se insotesc de eliberare de CO2:
1) transformarea izocitratului in alfacetoglutarat


2) transformarea malatului in oxalacetat


3) transformarea alfacetoglutaratului in succinat


4)transformarea succinatului in fumarat

B

34. Complexul III al lantului respirator:


1) asigura transferul echivalentilor reducatori de la NADH la CoQ


2) este comun attat pt transferul echivalentilor reducatori adusi de FADH2 cat si a celor adusi de NADH,H


3) transfera echivalenti reducatori de la succinat la CoQ


4) transfera echivalenti de la CoQ la citocromul c

C

35. Despre reactia cataliz de fosfoglucomutaza (transformarea glucozei-6P in glucoza-1P) se fac urmatoarele afirmatii:
1) este o reactie reversibila


2) comporta formarea intermediara a eterului glucoza-1,6-bifosfonat


3) consta in mutarea restului fosforil de la carbonul 6 la carbonul 1


4) reactia are importanta in scurt-circuitul pentozofosfatilor

B

36. Se fac urmatoarele afirmatii privind glicogen-sintetaza:


1) este reglata covalent prin fosforilare-defosforilare


2) forma activa este forma defosforilata


3) insulina stimuleaza activitatea enzimei


4) glucagonul stimulaza activitatea enzimei dar numai la ficat

A

37. UDP-glucoza:


1) se sintetizeaza din glucoza si UDP


2) este subsrat al glicogensintetazei


3) este convertita la UDP-galactoza sub actiunea unei liaze


4) prin oxidare formeaza UDP-glucuronat

C

38. Glicogen fosforilaza:
1) Catalizeaza detasarea unui rest glicozil de la capatul nereducator al moleculei de glicogen


2) Este activa in forma fosforilata


3) Actiunea ei este potentata de un inhibitor activ al fosfo-protein-fosfatazei


4) Detaseaza fosforilitic restul glicozil sub forma de glucozo-6-fosfat

A

39. Care din enzimele enumerate mai jos, participa atat la degradarea glucozei la piruvat, cat si la gluconeogeneza:


1) fosfohexoizomeraza


2) enolaza


3) aldolaza


4) gliceraldehid-3P-dehidrogenaza

C

40. Despre lipoliza (catabolismul trigliceridelor) in tesutul adipos, se afirma urmatoarele:

1) Este catalizata de trigliceridlipaza, hormonodependente


2) Hormonii stimulatori ai lipolizei sunt glucagonul si ACTH


3) Activarea enzimei (lipaza hormonodependenta) se realizeaza prin fosforilare


4) Efectorii negativi (inhibitorii) lipolizei sunt insulina si prostaglandina E

E

41. Oxidarea acizilor grasi:
1) Se desfasoara in mitocondrii


2) Se desfasoara in peroxizomi


3) Acetil-coa rezultata poate fi utilizata in cetogeneza


4) Este precursor direct al acetil-coa

A

42. In legatura cu propionil-coa sunt corecte afirmatiile:


1) Rezulta prin oxidarea acizilor grasi cu numar impar de carbon


2) Este convertit in succinil-coa si oxidat in ciclul Krebs


3) Metabolismul sau e afectat la pacientii cu deficit de vitamina B12


4) Este precursor direct al acetil-CoA

A

43. Sunt active in forma fosforilata promovata de glucagon:


1) Acetil-CoA


2) Glicogen sintaza


3) Citrat liaza


4) Lipaza hormon sensibila

D

44. Care dintre afirmatiile in legatura cu corpii cetonici sunt corecte:


1) Sunt un grup de substante din care face parte si acidul gama-aminobutiric


2) In conditii fiziologice se elimina prin urina


3) Degradarea lor implica trecerea prin intermediarul HOOC-CH2-CH2-CH-SCoA


4) Se sintetizeaza in ficat si sunt utilizati de tesuturile extrahepatice

D

45. Biosinteza creatinei necesita:


1) metionina


2) arginina


3) glicocol


4) UTP

A

46. Care din urmatoarele enzime sunt ale ciclului ureogenetic:


1) ornitincarbamoiltransferaza


2) arginino-succinat-sintetaza


3) arginino-succinat liaza


4) carbamoil-fosfat-hidrataza

A

47. Glicocolul este precursor in biosinteza:


1) porfirinelor


2) creatininei


3) glutationului


4) acidului taurocolic

B

48. Enzimele proteolitice cu activitate in intestin sunt:


1) tripsina


2) chimozina


3) elastaza


4) gastricsina

B

49. Reglarea biosintezei hemului se realizeaza prin disponibilul de:


1) succinil-CoA


2) alanina


3) fier


4) fumarat

B

50. Prin catabolizarea urmatoarelor proteine rezulta monoxid de carbon:


1) fibrinogenul


2) citocromul a


3) hipoxantin-fosforibozil-transferaza


4) mioglobina

?