• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/111

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

111 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Kuzyn/kuzynka

Cousin

Była żona/były chłopak

Ex-wife/ex-boyfriend

Dalsza rodzina

Extended family

Pierworodny

Firstborn

Pokolenie

Generation

Matka chrzestna/rodzice chrzestni

Godmother/godparents

Chrześniak

Godson

Prawnuk/prababcia/pradziadkowie

Great-grandson/great-grandmother/great-grandparents

Brat przyrodni/siostra przyrodnia

Half-brother/half-sister

Najbliższa rodzina

Immediate family

Immediate family

Nieżyjący mąż

Late husband

Jedynak/jedynaczka

Only child

Rodzeństwo

Siblings

Samotna matka/samotny ojciec

Single mother/ single father

Psierb/pasierbica (przybrany)

Stepchild

Ojczym

Stepfather

Owdowiały

Widowed

Okres dojrzewania

Adolescence

Starzec się

Grow old

Dorosły

Grown-up

Wstąpić do wojska

Join the army

Wyprowadzić się z domu

Leave home

Rzucic szkołę

Leave school

Uzyskać pełnoletniość

Come of age

Dorastający

Adolescent

Dorastający chłopak/dziewczyna

Adolescent

Dorosłość

Adulthood

Dorosnąć

Become an adult

Dzieciństwo

Childhood

Come of age

Uzyskać pełnoletniość

Spodziewać się dziecka

Expect a baby

Zakochać się w kimś

Fall in love with sb

Pobrać się /ożenić się

Get married (to sb)

Uwielbiać kogoś

Adore/worship sb

Skupić czyjaś całkowita uwagę

Get/have sb’s undivided attention

Poświęcać komuś uwagę

Give sb attention

Zawód miłosny

Heartbreak

Pobłażliwy

Lenient

Związek na odległość

Long-distance relationship

Stracić kontakt

Lose touch

Miłość od pierwszego wejrzenia

Love at first sight

Miłość czyjegoś życia

Love of sb’s life

Podkochiwac się w kimś / czuć do kogoś pociąg

Be attracted to sb/fancy sb

Być w kimś zakochanym do szaleństwa

Be madly in love with sb

Mieć obsesje na punkcie kogoś

Be obsessed with sb

Zrozpaczony ze złamanym sercem

Heartbroken

Daleki znajomy

Casual acquaintance

Para

Couple

Zakończyć związek

End a relationship

Zaręczyny

Engagement

Stereotypy oparte na różnicy płci

Gender-based streotypes

Miłość od pierwszego wejrzenia

Love at first sight

Zrobić z kogoś głupca

Make a fool of sb

Zrobić na kimś wrażenie

Make an impression on sb

Małżeństwo

Marriage

Obsesja

Obsession

Namiętność

Passion

Bezwarunkowy

Unconditional

Być w centrum uwagi

Be the centre of attention

Tort urodzinowy

Birthday cake

Błogosławieństwo

Blessing

Świętować

Celebrate

Przyjęcie z okazji osiągnięcia pełnoletniości

Coming of age party

Zwyczaj

Custom

Didżej

DJ

Święto

Festival

Fajerwerki

Fireworks

Oświadczyć się

Propose

Cześć formalna

Formalities

Spotkanie (towarzyskie,rodzinne)

Gathering

Ubrać się elegancko

Get dressed up

Mieć ściśnięte gardło

Have a lump in one’s throat

Doskonale się bawić

Have the time of one’s life

Punkt kulminacyjny

Hightlight

Rozpieszczać kogoś

Make a fuss of sb

Wyglosic mowe

Make a speech

Msza

Mass

Poruszający

Moving

Szanować się nawzajem

Respect each other

Wyjątkowe, jednorazowe przeżycie

Once in a lifetime experience

Ksiadz

Priest

Wznieść toast

Propose a toast

Urzadzic impreze

Have a party

Przyjęcie

Reception

Obsypać kogoś prezentami

Shower sb with gifts

Świątynia

Shrine

Strona duchowa

Spiritual side

Etap

Stage

Niezpapomniany

Unforgettable

Romans

Romance

Wart wysiłku

Worth the effort

Rozstać się

Separate

Obsypać kogoś pochwałami

Shower sb with praise

Wolny

Single

Zacząć się z kimś spotykać

Start seeing sb

Powielanie stereotypów

Stereotyping

Silne emocje

Strong emotions

Zachowywać się stosownie do wieku

Act your age

Współczujący

Compassionate

Taktowny,uprzejmy

Considerate

Kreatywny

Creative

Spokojny, na luzie

Easy-going

Agresywny

Aggressive

Kłótliwy

Argumentative

Troskliwy

Attentive

Zazdrościć komuś

Be jealous of sb

Być w coś zaangażowanym emocjonalnie

Be passionate about sth

Gorzko rozczarowany

Bitterly disappointed

Zalać się łzami

Burst into tears

Emanujący pewnością siebie

Bursting with confidence

Beztroski

Carefree