• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/72

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

72 Cards in this Set

 • Front
 • Back
beschadigd
damaged
dekking zoeken
to take cover
evacuatie
evacuation
golf
wave
hoop
hope
hulp
aid
kracht
force
(laten) vallen
to drop
modder
mud
omgaan met
to handle
onmiddellijk
immediately
overstroming
flood
raken
to hit
ramp
disaster
schuld
fault
te voet zijn
to be on foot
tragisch
tragic
vast
stuck
vernietigen
to destroy
voor altijd
forever
voorkomen
to prevent
aangebrand
burnt
ernaast; op een ander bord
on the side
flauw
bland
heerlijk
delicious
kaasplank
cheese platter
klagen
to complain
klef
soggy
lepel
spoon
ober
waiter
om mee te nemen
to go
rekening
bill
roerei
scrambled eggs
stoofpot
stew
taai
tough
voorgerecht
appetizer
aanraden
to recommend
elk
each
energiek
energetic
fantastisch, geweldig
fabulous
gitaar
guitar
herrie
noise
improviseren
to improvise
inspireren
to inspire
muzikant
musician
nummer (van een album)
track
of … of
either … or
onderwerp
subject
oordopjes
earplugs
opnemen
to record
optreden
to perform
podium
stage
songtekst
lyrics
stemmen (van een instrument)
to tune
stemming
mood
uniek
unique
verkopen
to sell
aardig
kind
blij
glad
boos
mad
eenzaam
lonely
enthousiast
enthusiastic
gapen
to yawn
gefrustreerd
frustrated
geïrriteerd
annoyed
geschokt, in shock
in shock
gillen
to scream
kippenvel
goose bumps
medelijden hebben met
to feel sorry for
nieuwsgierig
curious
schattig
cute
van streek
upset