• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
De motorrijder ligt op de grond en de bestuurder heeft een hoofdwond.
The biker is lying on the ground and the driver has a head wound.
Ze is bij bewustzijn, maar heeft veel pijn. Ze zegt dat haar borst zeer doet.
She is awake, but in a lot of pain. She says her chest hurts.
Hij voelt zich duizelig en heeft problemen met ademhalen.
He is feeling dizzy and is having trouble breathing.
Ik ben bij Main Street 6 in Denver. Het is de grote winkel op de hoek.
I’m at 6 Main Street in Denver. It’s the big store at the corner.
Ik ben op het American Lake-pad. Ongeveer 2 mijl van Richmond Hill.
I’m on the American Lake trail. About 2 miles from Richmond Hill.
We zijn op de I-17 ten noorden van Phoenix.
We’re on the I-17 north of Phoenix.
We zijn erg bang, omdat het vuur zich zo snel verspreidt.
We’re really scared, because the fire is spreading so fast.
Blijf rustig en vertel me precies wat er is gebeurd.
Please calm down and tell me exactly what has happened.
Ben je gewond?
Have you been injured?
Er is iemand gewond. Hij heeft een ambulance nodig!
Someone has been hurt. He needs an ambulance!
Ik wil melding maken van een auto-ongeluk bij de supermarkt aan Charles Street.
I want to report a car accident near the supermarket on Charles Street.
We waren aan het fietsen bij Camp Verde en we zijn midden in een bosbrand beland.
We were cycling near Camp Verde and now we’re in the middle of a forest fire.
Er is een overval geweest in mijn winkel.
There has been a robbery at my store.
Ik was aan het wandelen en nu ben ik verdwaald.
I was hiking but now I’m lost.
Een man op een motorfiets is aangereden door een auto.
A man on a motorcycle has been hit by a car.
Wat is je precieze locatie?
What is your exact location?
Ik weet niet precies waar ik ben. Het ziet eruit als een fabriek.
I’m not sure where I am exactly. It looks like a factory.
Ik hoor het geluid van een spoorweg vlakbij.
I hear the sound of a railroad nearby.
Ik sta naast een verlaten hutje.
I’m standing next to an abandoned shack.
We sturen meteen iemand om je te helpen.
We will send someone over to help you straight away.
Geen paniek. Er zal snel hulp zijn.
Don’t panic. Help will be there soon!
Blijf rustig en probeer duidelijk te praten.
Please stay calm and try to speak clearly.
Deze slangensoort leeft in de woestijn.
This type of snake lives in the desert.
De meeste spinnen hebben lange, dunne poten.
Most spiders have long, thin legs.
Deze rups heeft zwarte en gele strepen.
This caterpillar has black and yellow stripes.
De huid van de krokodil heeft een ruwe textuur.
The crocodile’s skin has a rough texture.
De kleuren van dit dier zijn een beetje vreemd.
This animal’s colors are a bit odd.
Alle salamanders bewegen snel.
All salamanders move fast.
Dit insect is ongeveer 1 inch lang en het bijt eigenlijk nooit mensen.
This insect is about 1 inch long and it hardly ever bites people.
Hij heeft rode tekeningen op zijn rug.
It has red markings on its back.
Zoals je kunt zien, is hij bedekt met vlekken.
As you can see, it is covered in spots.
Dit dier is het grootste dat ik ooit heb gezien.
This animal is the largest I have ever seen.