• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back
beslissing
decision
dekking zoeken
to take cover
ellende
misery
evacuatie
evacuation
golf
wave
herstellen
to restore
hoop
hope
huilen
to howl
hulp
aid
kracht
force
(laten) vallen
to drop
moeilijke
tough
onmiddellijk
immediately
overstroming
flood
ramp
disaster
schuld
fault
strijd
struggle
tragisch
tragic
treffen
to hit
vast
stuck
vernietigen
to destroy
voor altijd
forever
voorkomen
to prevent
aangebrand
burnt
ernaast; op een ander bord
on the side
flauw
bland
heerlijk
delicious
kaasplank
cheese platter
klagen
to complain
klef
soggy
lepel
spoon
ober
waiter
om mee te nemen
to go
rekening
bill
roerei
scrambled eggs
stoofpot
stew
taai
tough
voorgerecht
appetizer
aankomend
upcoming
beïnvloeden
to influence
beroemd
famous
drumstel
drum kit
(feest)locatie
venue
genre
genre
improviseren
to improvise
meesterwerk
masterpiece
muzikant
musician
nummer
track
optreden
performance
overslaan
to skip
pakkend
catchy
plaat
record
podium
stage
repeteren
to rehearse
ritme
rhythm
songtekst
lyrics
stemmen
vocals
terugspoelen
to rewind
toets (van piano)
key
trompet
trumpet
zanger
singer
aardig
kind
blij
glad
boos
mad
eenzaam
lonely
geïnteresseerd zijn in
to be into
gapen
to yawn
gefrustreerd
frustrated
geïrriteerd
annoyed
geschokt, in shock
in shock
inspirerend
inspiring
kippenvel
goose bumps
medelijden hebben met
to feel sorry for
nieuwsgierig
curious
onder de indruk
impressed
opgelucht
relieved