• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aantekeningen maken
to take notes
afwezig
absent
artikel, opstel
essay
beurt
turn
cijfer
mark
zich concentreren op
to focus on
diploma (hbo, universiteit)
degree
etui
pencil case
examen
exam
handschrift
handwriting
inleveren
to hand in
leerling
pupil
leren; onderwijzen
to teach
lesrooster
timetable
leuk vinden
to be into
liniaal
ruler
lui
lazy
mededeling
notice
oplossen
to solve
rapport
school report
spieken
to cheat
streng
stern
taak
task
tellen
to count
toets
test
verbeteren
to correct
zakken (voor); ergens niet in slagen
to fail
diarree
diarrhoea
flauwvallen
to faint
huisarts
GP
injectie
injection
krabben
to scratch
lichte
mild
opnemen in het ziekenhuis
to admit to hospital
overgeven (formeel)
to vomit
overgeven (informeel)
to throw up
pil
pill
rusten
to rest
(het) rustig aan doen
to take it easy
spierpijn
muscle ache
therapie
therapy
uitslag
rash
zeeziek
seasick
zonnesteek
sunstroke
zwak
weak
afdeling
department
afmaken
to finish
arbeider
worker
bedienen
to operate
bedrijf
company
bestelling
order
chauffeur
driver
eerlijk
fair
handel
trade
industrie
industry
inspecteren
to inspect
klant
client
kwaliteit
quality
loon
wage
machine
machine
merk
brand
proces
process
produceren; maken
to produce
product
product
tevreden
pleased
vervoeren
to transport
vrachtwagen
truck
aansteken
to light
accepteren
to accept
ceremonie
ceremony
eer
honour
geboorte
birth
herdenken
to remember
hoofddoek
headscarf
kaars
candle
kerk
church
mediteren
to meditate
moskee
mosque
religie
religion
ritueel
ritual
spiritueel
spiritual
synagoge
synagogue
trouw zijn aan
to be faithful to
vloeken
to swear