• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/79

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

79 Cards in this Set

 • Front
 • Back
according to
volgens
to attend
meedoen met; deelnemen aan
amazed
verbaasd
to bring the house down
de tent afbreken
to disguise yourself
jezelf vermommen
episode
aflevering
event
evenement; gebeurtenis
gag
grap
to giggle
giechelen
habit
gewoonte
hilarious
hilarisch; heel grappig
to improvise
improviseren
to involve
verbonden zijn aan, betreffen
to keep a straight face
het gezicht in de plooi houden; niet lachen
laughter
gelach
to lead
leiden
pun
woordspeling; woordgrap
punchline
clou
to record
opnemen
to rehearse
repeteren; oefenen
sink
gootsteen
sitcom
komische tv-serie
sold-out
uitverkocht
witty
gevat; ad rem
accommodation
verblijfplaats
affordable
betaalbaar
among
tussen
ceiling
plafond
cosy
knus
detached
vrijstaand
to expect
verwachten
to let
verhuren
to own
bezitten
owner
eigenaar
private
privé; eigen
rate
tarief
rental agreement
huurovereenkomst
vacant
leeg; onbezet
average
normaal; gemiddeld
binoculars
verrekijker
boosaardig
evil
creature
wezen
deer
hert
dragon
draak
dusk
schemering
eyewitness
ooggetuige
fictional
verzonnen
giant
reus
gnome
kabouter
to hunt
jagen
imagination
verbeelding; fantasie
impossible
onmogelijk
jet black
pikzwart
to make up
verzinnen
mind
geest; verstand
possible
mogelijk
to reveal
onthullen
to roam
ronddwalen
to stalk (someone)
(iemand/iets) besluipen
suddenly
plotseling
surroundings
omgeving
unfortunately
helaas
witch
heks
wizard
tovenaar
angle
hoek
to be on display
worden tentoongesteld
to blend
mengen
brightness
helderheid
composition
compositie
depth
diepte
frame
lijst
genius
genie
masterpiece
meesterwerk
mood
stemming
mural
muurschildering
oil paint
olieverf
pattern
patroon
poem
gedicht
to reach
bereiken