• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kunt u me een ander mes brengen? Dit is vies.
Could you bring me another knife? This one is dirty.
Pardon. Ik wacht al meer dan 30 minuten op mijn drankje.
Excuse me. I’ve been waiting for my drink for over 30 minutes.
Ik heb gevraagd om warme chocolademelk zonder slagroom.
I asked for a hot chocolate without whipped cream.
Ik begrijp waarom u gefrustreerd bent.
I understand why you are frustrated.
Ik zal u zo meteen een ander pasteitje brengen.
I will bring you another pastry in a minute.
Ik zal direct een nieuw gerecht voor u halen.
I will get you a new dish immediately.
Ik wil graag korting.
I’d like to get a discount.
Ik wil u graag een bon voor een gratis maaltijd aanbieden.
I’d like to offer you a coupon for a free meal.
Dat is niet waar. U heeft dit wel besteld.
That’s not true. You did order this.
Ik geloof dat ik mijn biefstuk doorbakken heb besteld. Deze is rood.
I believe I ordered my steak well-done. This is rare.
Dit is niet mijn bestelling.
This is not what I ordered.
De serveerster heeft me het verkeerde drankje gebracht.
The waitress brought me the wrong drink.
Mijn excuses voor de verwarring.
I apologise for the confusion.
Ik zal daar meteen voor zorgen.
I will take care of that right away.
Wilt u een dessert van het huis accepteren?
Would you please accept a dessert on the house?
Ik ben opgelucht, omdat het artikel goed afloopt.
I feel relieved, because the article has a happy ending.
Ik heb medelijden met de man. Wat een pech!
I feel sorry for the man. Such bad luck!
Ik ben best jaloers op het zangtalent van de jongen.
I’m quite jealous of the boy’s singing talent.
Ik krijg altijd een slecht humeur van dit soort reacties.
Negative comments like this always put me in a foul mood.
Ik kreeg tranen in mijn ogen van die foto.
That photo brought tears to my eyes.
Ik barstte in lachen uit door de grappige dierenvideo.
The funny animal video made me burst out laughing.
Dit goede nieuws laat me glimlachen.
This good news puts a smile on my face.
Ik schrok me dood van deze video!
This video scared me to death!