• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kunt u me meer details geven over de locatie?
Can you give me more details on the location?
Kunt u me ook vertellen of het beddengoed bij de prijs is inbegrepen?
Could you also tell me if bed linen is included?
Kunt u me meer vertellen over wat u zoekt?
Could you tell me more about what you’re looking for?
Hallo, u spreekt met Rachel van Cumbria Getaways.
Hello, this is Rachel from Cumbria Getaways.
En als u de vakantie op de 23e begint?
How about starting your holiday on the 23rd?
Hoeveel slaapkamers heeft de bungalow?
How many bedrooms does the bungalow have?
Ik zal u doorverbinden met de verhuurafdeling. Blijft u aan de lijn.
I shall put you through to the rental department. Please hold.
Ik ben zo bij u terug.
I will be right back with you.
Ik ben bang dat het al bezet is op de 22e.
I’m afraid it’s booked on the 22nd.
Ik bel voor wat informatie over een vakantiehuis.
I’m calling to ask for some information about a holidayhome.
Is het beschikbaar van 22 tot 29 juli?
Is it available from the 22nd to the 29th of July?
Bel gerust terug als u meer vragen hebt.
Please call again if you have any more questions.
Heel erg bedankt voor uw hulp.
Thank you very much for your help.
Ik zoek met drie vrienden een vakantiehuisje in juli.
Three friends and I are looking for a holiday home in July.
Hoe is het openbaar vervoer bij het park?
What’s the public transportation like near the park?
Het is een wandeling van 15 minuten van het treinstation naar de ingang van het park.
It’s a 15-minute walk from the train station to the park entrance.
Veel mensen zijn aan het juichen in de achtergrond.
A lot of people are cheering in the background.
Onder aan deze tekening zie je heel veel bloemen.
At the bottom of this drawing you can see a lot of flowers.
Achter het meisje zie ik een gebouw.
Behind the girl, I can see a building.
Ik zie veel felle kleuren op deze foto.
I see a lot of bright colours in this photo.
Aan de linkerkant is een jongen aan het lezen.
On the left, a boy is reading.
De reus in het midden van de foto ziet er erg realistisch uit.
The giant in the centre of the photo looks very realistic.
Het meisje op dit schilderij loopt op straat.
The girl in this painting is walking along the street.
Er staan geen bomen op deze foto.
There aren’t any trees in this picture.
De reus in het midden van de foto ziet er erg realistisch uit.
The giant in the centre of the photo looks very realistic.