• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aan de rand van
at the edge of
bezoeker
visitor
buren
neighbours
dicht bij
close (to)
fabriek
factory
fietspad
bicycle lane
hangplek
hangout
jeugdcentrum
youth centre
lawaai
noise
leeg
empty
plek
place
restaurantje
café
sluiten
to close
steegje
alley
voorzieningen
facilities
zaken
business
kunst
art
laten zien
to show
lijn
line
ontwerp
design
papier
paper
schaar
scissors
schilderen
to paint
schilderij
painting
schoonmaken
to clean
stip
dot
tekenen
to draw
vertellen
to tell
beschikbaar
available
bestellen
to order
hoed
hat
in de uitverkoop
on sale
kiezen
to choose
klant
customer
materiaal
material
nodig hebben
to need
sokken
socks
teenslippers
flip-flops
terugbrengen
to return
verschillend
different
helft van de prijs
half-price
winkel
shop
winkelmandje
shopping basket
wol
wool
zonder
without
zonnebril
sunglasses
afzeggen
to cancel
ballon
balloon
betoverend
magical
bruiloft
wedding
een feestje geven
to have a party
gast
guest
optreden
to perform
reserveren
to book
slaapfeest
sleepover
thema
theme
verlanglijst(je)
wish list
verrassingsfeest
surprise party
versieren
to decorate