• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Pardon. (Letterlijk: Sorry dat ik u lastigval.)
Sorry to trouble you.
Geen moeite!
No trouble at all!
Weet u misschien waar ik de non-food afdeling kan vinden?
Do you happen to know where I can find the non-food section?
Ogenblikje, alstublieft.
Hold on, please.
Zou u me willen laten zien waar ik de feestartikelen kan vinden? (Letterlijk: Zou u het erg vinden?)
Would you mind showing me where I can find the party supplies?
Geen probleem! (Letterlijk: Helemaal niet!)
Not at all!
Bedankt!
Cheers!
Toch bedankt.
Thanks all the same.
Bedankt voor uw hulp!
Thank you for your help!
Graag gedaan. Ik ben blij dat ik kon helpen.
My pleasure. I’m glad I could help.
Als je dit gangpad uitloopt, vind je ze om de hoek.
If you walk down this aisle, you’ll find them right around the corner.
Ik zou een beetje zout toevoegen.
I suggest you add a little salt.
Mijn advies is om het te mengen met wat fijngesneden ui.
My advice is to mix it with some chopped onion.
Als ik jou was, zou ik wat wortelen of sperziebonen koken.
If I were you, I’d boil some carrots or green beans.
Je kunt beter die met de minst toegevoegde suiker nemen.
You’d better take the one with the least added sugar.
Zorg ervoor dat je de rotzooi opruimt.
Make sure you clean up the mess.
Ik hoop dat u het niet erg vindt, maar ik moet nu echt gaan.
I hope you don’t mind, but I have to go now.
Ik moet nu echt gaan.
I really must be off now.
Het beste! (letterlijk: Zorg goed voor jezelf!)
Take care!
Daardoor begon iedereen te dansen!
As a result, people started dancing around!
Heb ik je ooit dat verhaal verteld over St Patrick’s Day (van) afgelopen jaar?
Have I ever told you the story about St. Patrick’s Day last year?
Ze hadden echter maar twee groene outfits.
However, they only had two green outfits.
Ik durf te wedden dat de mensen in de bus er flink om gelachen hebben!
I bet the people on the bus had a good laugh.
Ik heb (uiteindelijk) dus maar de eerste bus terug genomen.
I ended up taking the first bus back.
Ik denk niet dat ik me ooit zo gelukkig heb gevoeld.
I don’t think I’ve ever felt so lucky in my life!
Het begon zoals altijd.
It started off as usual.
Het was best gênant, eigenlijk.
It was quite embarrassing, actually!
Opeens hoorde ik een hard, scheurend geluid.
Next thing I knew, I heard a loud, ripping sound.
Toen ik om me heen keek, zag ik dat iedereen het naar zijn zin had.
When I looked around, I saw that everyone was having a great time.