• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back
agreement
overeenkomst
to claim
opeisen
to cooperate
samenwerken
decade
decennium
election
verkiezing
hostilities
vijandigheden
independent
onafhankelijk
involved
betrokken
mainly
voornamelijk
majority
meerderheid
march
demonstratie; betoging
member
lid
minority
minderheid
progress
vooruitgang
riot
rel
to rule
besturen; regeren
separate
afgescheiden
tension
spanning
trouble
moeilijkheid
united
verenigd
amount of
hoeveelheid
carbohydrates
koolhydraten
cauliflower
bloemkool
to contain
bevatten
cottage cheese
kwark
deposit
statiegeld; borg
food label
voedingsetiket
listed
opgesomd
nutrition
voeding
packaged
verpakt
popsicle
ijslolly
produce (section)
(afdeling) groenten en fruit
saturated fat
verzadigd vet
serving
portie
shelf stacker
vakkenvuller
skimmed milk
magere melk
additional
extra; aanvullend
annual
jaarlijks
to be part of
deel uitmaken van
big break
grote doorbraak
down
donzen
estimated
geschat
fibre
vezel
founder
oprichter
to sew by hand
met de hand naaien
to hand sew
met de hand naaien
impressive
indrukwekkend
invaluable
van onschatbare waarde
to make a difference
een verschil maken
movement
beweging
representative
vertegenwoordiger
runway
catwalk
skin tone
huidskleur
small fortune
klein fortuin
sustainable
duurzaam
treatment
behandeling
accessories
accessoires
bank holiday
nationale feestdag
christening
doop
festivity
feestelijkheid
to honour
eren
leprechaun
(Ierse) elf
to originate
ontstaan
patron saint
beschermheilige
Pentecost
Pinksteren
to recognise
erkennen