• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hoe teken je een kangoeroe?
How do you draw a kangaroo?
Waar begin ik mee?
Where do I start?
Wat moet ik daarna doen?
What should I do next?
Kun je controleren of ik het goed doe?
Could you check if I’m doing it right?
Moet het zo?
Is this how you do it?
Dit is wat je moet doen.
Here’s what you should do.
Zorg ervoor dat je alles bij de hand hebt.
Make sure you have everything at hand.
Je moet eerst de vormen schetsen.
You need to sketch the shapes first.
Teken een kleine ovaal en een grotere cirkel.
Draw a small oval and a larger circle.
Vergeet niet de voeten te tekenen.
Don’t forget to draw the feet.
Leg eerst het papier met de korte kant naar je toe.
First, put the paper down with the short side in front of you.
Vouw ten tweede het papier dubbel.
Second, fold the paper in half.
Knip nu het gevouwen papier in de vorm van een bloemblad.
Now, cut the folded paper into the shape of a petal.
Tot slot vouw je het papier open.
Finally, unfold the paper.
Laat ik het zo zeggen: de korte zijde ligt recht voor je.
Let me put it this way: the shorter side is right in front of you.
Met andere woorden: breng de onderste helft naar de bovenkant.
In other words: bring the bottom half towards the top.
Het zou eruit moeten zien als een ijshoorntje.
It should look like an ice cream cone.
Als ik ‘decoreren’ zeg, bedoel ik dat je wat kleur zou moeten toevoegen.
When I say ‘decorate’ I mean you should add some colour.
Het is vandaag jouw beurt om de keuken schoon te maken.
It’s your turn to clean the kitchen today.
Zou jij mijn beurt kunnen overnemen?
Could you take my turn?
Je moet niet vergeten de vuilnisbak buiten te zetten.
You mustn’t forget to take out the bin.
Vergeet niet je kamer op te ruimen.
Don’t forget to tidy your room.
Ik wil dat je de kat eten geeft.
I need you to feed the cat.
Je moet je blouse / overhemd strijken.
You have to iron your shirt.
Probeer eraan te denken dat je haar een kaart stuurt.
You should remember to send her a card.
Kun je alsjeblieft de woonkamer stofzuigen vanmiddag?
Can you please vacuum the living room this afternoon?
Als jij de meubels afstoft, dan maak ik de badkamer schoon.
If you dust the furniture, I’ll clean the bathroom.