• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
avenue
laan; boulevard
community
gemeenschap
convenience store
kleine supermarkt; gemakswinkel
entire
complete
harbour
haven
high-rise
hoogbouw
local council
gemeenteraad
observation deck
observatieplatform
outskirts
buitenwijken
resident
inwoner
storey
verdieping
suburb
voorstad; buitenwijk
surrounded by
omringd door
to top
overtreffen
tourist area
touristisch gebied
urban
stedelijk
view
uitzicht
to be impressed by
onder de indruk zijn van
canvas
(schilders)doek
to display
tonen; laten zien
exhibition
tentoonstelling
to experience
ervaren
to have a go at
proberen
to recommend
aanbevelen; aanraden
talented
getalenteerd
variety of
verscheidenheid aan; verschillende
applicant
sollicitant
attitude
houding
board and lodging
kost en inwoning
caution
voorzichtigheid
farmhand
boerderijhulp
flock
kudde
to harvest
oogsten
juvenile
jeugdig; jong
livestock
vee (kippen, schapen, koeien etc.)
maintenance
onderhoud
mandatory
verplicht
native
inheems
preferable
bij voorkeur
premises
huis en erf
previous
vorig; eerder
to provide (with)
verstrekken; voorzien (van)
reliable
betrouwbaar
remote
afgelegen
venomous
giftig
to be worn out
bekaf zijn
duty
dienst
grumpy
chagrijnig
laundry basket
(was)mand
leftovers
kliekjes; restjes
linens
beddengoed
to make the bed
het bed opmaken
to realise
realiseren
responsible
verantwoordelijk
to sort
sorteren
to strip the bed
het bed afhalen