• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Pardon, meneer / mevrouw. Mag ik u wat vragen?
Excuse me, sir / madam. Can I ask you something?
Weet u of dit kerriebladeren zijn?
Do you know if these are curry leaves?
Hoeveel kost 300 gram noten?
How much for 300 grams of nuts?
Heeft u op dit moment aanbiedingen?
Do you have any special offers at the moment?
Kunt u me helpen de afdeling buitenlands eten te vinden?
Could you help me find the foreign food section?
Heeft u een goedkopere optie?
Do you have a cheaper option?
De Indiase kraam staat in gangpad drie. Daar is de afdeling met buitenlands eten.
The Indian stand is in aisle three. That’s the foreign food section.
Ja, we hebben de beste van de stad.
Yes, we’ve got the best ones in town.
Deze ananassen zijn minder duur, maar ook minder zoet.
These pineapples are less expensive, but also less sweet.
Je krijgt een gratis zak Indiase bonen als je 15 pond uitgeeft.
You get a free bag of Indian beans when you spend 15 pounds.
Je kunt vinden wat je zoekt bij de kraam van Padman.
You can find what you’re looking for at Padman’s stand.
Deze cashewnoten kosten £2,25 voor 1 ons.
These cashews are £2.25 for 1 ounce.
Sorry, we hebben geen watermeloenen meer.
Sorry, we’re out of watermelons at the moment.
Dat komt op £16,59 bij elkaar.
That will be £16.59 altogether.
Wilt u er een tasje bij?
Would you like a carrier bag for that?
Contant of pinnen?
Will that be cash or card?
Hier is uw wisselgeld en uw bon.
Here’s your change and your receipt.
Wanneer gaan we skaten?
When are we going rollerblading?
Kunnen we volgend weekend gaan kanoën?
Can we go canoeing next weekend?
Ik organiseer een dagje skiën. Wie gaat er mee?
I’m organising a day of skiing. Who’s up for it?
Laten we afspreken bij de ijsbaan om 8 uur ’s avonds.
Let’s meet at the ice rink at 8 p.m.
Heb je zin om iets te doen vanmiddag?
Do you feel like doing something this afternoon?
Je moet je zwemkleding meenemen.
You need to bring your bathing suit.
Ik nodig jullie allemaal uit om mee te gaan.
I’m inviting you all to join me.