• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/53

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

53 Cards in this Set

 • Front
 • Back
binnen- (binnenactiviteit)
indoor
boerderij
farm
buiten- (buitenactiviteit)
outdoor
hangplek
hangout
hectisch
hectic
locatie
location
openbaar vervoer
public transport
plaats
place
restaurantje
café
rondleiden
to show around
(stads)centrum
city centre
treinstation
railway station
vredig
peaceful
kunst
art
laten zien
to show
lijn
line
ontwerp
design
papier
paper
schaar
scissors
schilderen
to paint
schilderij
painting
schoonmaken
to clean
stip
dot
tekenen
to draw
vertellen
to tell
bestellen
to order
bezorgen
to deliver
helft van de prijs
half-price
hoed
hat
in de uitverkoop
on sale
klant
customer
kwaliteit
quality
leer
leather
mandje
basket
merk
brand
rits
zipper
terugbetaling
refund
terugbrengen
to return
tweedehands
second-hand
voorkeur geven aan
to prefer
afzeggen
to cancel
ballon
balloon
betoverend
magical
bruiloft
wedding
een feestje geven
to have a party
gast
guest
optreden
to perform
reserveren
to book
slaapfeest
sleepover
thema
theme
verlanglijst(je)
wish list
verrassingsfeest
surprise party
versieren
to decorate