• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hoe gaat het?
How are you (doing)?
Wat is er aan de hand?
What's wrong?
Gaat het?
Are you okay?
Hoe voel je je?
How do you feel?
Ik voel me niet zo goed.
I don't feel so good.
Het gaat goed, dank je.
I'm fine, thank you.
Ik voel me geweldig!
I feel great!
Ik heb er zoveel zin in!
I'm so excited!
Heel erg bedankt.
Thank you very much.
Enorm bedankt.
Thanks a lot.
Bedankt voor je tijd.
Thank you for your time.
Graag gedaan.
You're welcome.
Geen probleem.
No problem.
Ik ben een vrolijk persoon.
I’m a happy person.
Ik lach veel.
I smile a lot.
Ze heeft blond, krullend haar.
She’s got blonde, curly hair.
Hij is lang en dun.
He’s tall and skinny.
Mark draagt altijd een grappig T-shirt.
Mark always wears a funny T-shirt.
Mijn leraar is erg humeurig.
My teacher is really grumpy.
Hoi …, / Hallo …,
Hi …, / Hello …,
Beste …,
Dear …,
Veel liefs,
Lots of love,
Met vriendelijke groet, / Vriendelijke groeten,
Best wishes,
Het beste,
All the best,
Groeten, / Groetjes,
Regards,
Hoe gaat het?
How are things?
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Happy Birthday!
Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Fijne dag!
I hope you have a great day!
Ik kan niet wachten je weer te zien.
I can't wait to see you again.
Ik kijk ernaar uit.
I'm looking forward to it.
Ik hoop snel van je te horen.
I hope to hear from you soon.
Wat zijn jouw plannen?
What are your plans?
Geniet van je vakantie.
Enjoy your holiday.
Veel plezier!
Have fun!
Tot snel!
See you soon!