• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is de weersvoorspelling voor zaterdag?
What’s the weather forecast for Saturday?
Wat voor weer wordt het in het weekend?
What will the weather be like this weekend?
De zon schijnt.
The sun is shining.
Het wordt een koude en winderige dag.
It will be a cold and windy day.
Het wordt geen koude en winderige dag.
It won't be a cold and windy day.
Er is kans op regen dit weekend.
There will be a chance of rain this weekend.
Het is aangenaam en zonnig, hè?
It’s nice and sunny, isn’t it?
Wat vind je van het weer in Dublin?
What do you think of the weather in Dublin?
Ik houd van de winter, jij niet?
I love winter, don’t you?
Ik vind het fijn als het heet is. Wat vind jij?
I like it when it’s hot. How about you?
Wat vind je van de temperatuur vandaag?
How do you feel about the temperature today?
Ik ben het met je eens.
I agree with you.
Ik ben het (daarover) niet met je eens.
I disagree with you (on that).
Ik heb (ook) liever warmer weer.
I prefer warmer weather (too).
Ik vind het erg mooi weer.
I think the weather is very nice.
Ik vind het niet erg mooi weer.
I don't think the weather is very nice.
Ik houd van ijs en sneeuw.
I like ice or snow.
Ik houd niet van ijs en sneeuw.
I don't like ice or snow.
Wat is er gebeurd?
What happened?
Ik heb mijn knie geschaafd.
I grazed my knee.
Ik heb mijn pols gebroken.
I broke my wrist.
Ik ben meteen naar het ziekenhuis gegaan.
I went to (the) hospital straight away.
Het duurt zes weken voordat het genezen is.
It will take six weeks to heal.
Hoe voel je je? – Ik heb het gevoel dat ik moet overgeven.
How do you feel? – I feel like I might be sick.
Ik denk dat ik koorts heb.
I think I’ve got a fever.
Ik denk niet dat ik koorts heb.
I don't think I've got a fever.
Ik heb ook keelpijn.
I’ve got a sore throat too.