• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
athlete
atleet; sporter
to beat
verslaan
champion
kampioen
court
speelveld (afgesloten ruimte)
field
speelveld (open ruimte)
goalie
doelman; doelvrouw
gymnastics
turnen
ice rink
ijsbaan
(to be) in shape
fit; in vorm zijn
martial arts
vechtsport
match (UK)
wedstrijd
game (US)
wedstrijd
player
speler
referee
scheidsrechter
rule
(spel)regel
to skate
schaatsen
to work out
sporten; fitnessen
goal
doel; doelpunt
company
bedrijf
customer
klant
employee
werknemer
employer
werkgever
job application (form)
sollicitatie(formulier)
job interview
sollicitatiegesprek
office
kantoor
to quit
ontslag nemen
volunteer
vrijwilliger
amount
hoeveelheid; bedrag
bank account
bankrekening
bank machine (UK)
geldautomaat
ATM (US)
geldautomaat
banknote (UK)
bankbiljet
bill
bankbiljet
to borrow
lenen (van)
(to be) broke
blut
debit card
bankpas
coin
munt
dime (US)
dubbeltje
discount
korting
to lend
uitlenen
nickel (US)
munt van vijf cent
to pay back
terugbetalen
piggy bank
spaarvarken
receipt
kassabon
to sell
verkopen
to withdraw
opnemen (geld)
coffee shop
café
entrance fee
toegangsprijs
to get a bite to eat
een hapje eten
(to be) grounded
huisarrest (hebben)
to have a good time
plezier hebben; zich vermaken
ice cream parlour
ijssalon
play
toneelstuk
ride
attractie
roller coaster
achtbaan
zoo
dierentuin