• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kom binnen.
Please come in.
Welkom in ons huis.
Welcome to our home.
Ga zitten.
Have a seat.
Doe alsof je thuis bent.
Please make yourself at home.
Wat is je droombaan?
What is your dream job?
Wat wil je doen als je klaar bent met school?
What do you want to do when you finish school?
Waar werk je?
Where do you work?
Vertel eens over je werk.
Tell me about your job.
Heb je een baan?
Do you have a job?
Wat voor werk doet ze?
What does she do for a living?
Ik zou graag automonteur willen worden.
I’d like to be a car mechanic.
Ik werk in het hondenasiel.
I work at the dog shelter.
Mijn taak is om de honden uit te laten.
My job is to walk the dogs.
Ik werk als caissière in een supermarkt.
I work as a cashier at a supermarket.
Ze is lerares.
She’s a teacher.
Hoeveel verdien jij?
How much do you earn?
Ik verdien tien dollar per uur.
I make ten dollars an hour.
Zij verdienen meer dan een half miljoen per jaar.
They earn more than half a million a year.
tijd doorbrengen met
to hang out with
uitgaan (met); daten
to go out (with)
Ik zie je zaterdag om vijf uur.
I’ll see you at 5 p.m. on Saturday.
Zoals gepland haal ik je om vijf uur op.
As planned, I’m going to pick you up at 5 p.m.
Sorry, ik ga het niet redden.
I’m sorry. I won’t be able to make it.
Ik ben bang dat ik onze afspraak moet afzeggen.
I’m afraid I’ll have to cancel our plans.
Laten we een andere keer iets anders doen.
Let’s do something else some other time.