• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Dit is het ticketbureau van the Fringe.
You’ve reached the Fringe box office.
Hallo. Mag ik Emma spreken, alsjeblieft?
Hello. May I speak to Emma, please?
Dit is Emma. / Met Emma.
This is Emma speaking.
Ik bel om iets te vragen over het festival.
I’m calling to ask about the festival.
Bedankt voor het bellen. Dag.
Thank you for calling. Bye.
Het is op zaterdag de 25e.
It’s on Saturday the 25th.
Hoe laat is het vrijdagavond afgelopen?
When does it end on Friday evening?
Het begint om kwart voor zeven.
It starts at (a) quarter to seven.
Hoe laat is het? – Het is half vijf.
What time is it? – It’s half past four.
Het is open van 9 tot 5.
It is open from 9 a.m. to 5 p.m.
Het is een soort instrument.
It’s a kind of instrument.
Het wordt gebruikt om muziek mee te maken.
It’s used to make music.
Het ziet eruit als een kussen met buizen.
It looks like a pillow with pipes.
Het is gemaakt van huiden.
It’s made of skin.
Het kan interessante geluiden maken.
It can make interesting sounds.
Kan ik u helpen? – Ja, graag.
Can I help you? – Yes, please.
Kunt u me vertellen wat het is? – Het is een concert.
Could you tell me what it is? – It’s a concert.
Waar kan ik kaartjes kopen? – Online.
Where can I buy tickets? – Online.
Hoeveel kosten ze? – 10 pond.
How much are they? – Ten pounds.
Heb je hobby’s? – Ja. / Nee.
Do you have any hobbies? – Yes, I do. / No, I don’t.
Wat zijn je hobby’s? – Tennissen in de lente en schaatsen in de winter.
What are your hobbies? – Playing tennis in spring and ice skating in winter.
Wat doe je graag in je vrije tijd? – Ik speel graag piano.
What do you like to do in your free time? – I like to play the piano.
Kook of bak je? – Ja. Ik ga elke zaterdag naar kookles.
Do you cook or bake? – Yes. I go to cookery lessons on Saturdays.
Wanneer speel je volleybal? – Ik speel elke maandagavond volleybal.
When do you play volleyball? – I play volleyball on Monday nights.
Ik wil in de zomer op kamp.
I want to go to camp in the summer.
Het kamp is van zaterdag 15 juli tot vrijdag 21 juli.
The camp is from Saturday, 15 July to Friday, 21 July.
Mijn geboortedatum is 20 februari 2004.
My date of birth is 20 February, 2004.