• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(Hoi.) Mijn naam is Robert.
(Hi.) My name is Robert.
Leuk je te ontmoeten. Ik ben Myra.
Pleased to meet you. I’m Myra.
Dit is mijn oudere broer Tim.
This is my older brother, Tim.
Ik wil je aan mijn zus voorstellen.
I want you to meet my sister.
Ik ben 14 (jaar).
I’m 14 (years old).
Ik ben geboren in Nederland.
I was born in the Netherlands.
Ik woon in Londen.
I live in London.
Ik heb een zus en twee broers.
I’ve got a sister and two brothers.
Ik woon bij mijn ouders en twee broers / zussen.
I live with my parents and two siblings.
Goedemorgen.
Good morning.
Goedemiddag.
Good afternoon.
Goedenavond.
Good evening.
(Hallo.) Hoe gaat het met je?
(Hello.) How are you?
Goed, bedankt. (En met jou?)
I’m fine, thanks. (And you?)
Niet zo heel goed, ben ik bang.
Not very well, I’m afraid.
Dat is jammer.
That’s a shame.
Sorry, maar ik moet gaan.
I’m sorry, but I have to go now.
Ik zie je later! Doei!
See you later! Bye!
Ik vind films kijken en pizza eten leuk.
I like watching films and eating pizza.
Ik vind gamen leuk.
I enjoy gaming.
Ik hou van muffins.
I love muffins.
Ik haat muffins
I hate muffins.
Ik houd niet van voetballen.
I don’t like playing football.
Ik heb blond haar met krullen.
I have got curly, blonde hair.
Ik heb blauwe ogen en contactlenzen.
I’ve got blue eyes and contact lenses.
Ik lijk op mijn grote broer.
I look like my big brother.
Zij is klein.
She is short.
Zij is lang.
She is tall.
Zij is van gemiddelde lengte.
She is of average height.
Hij is fors.
He is well-built.
Hij is van gemiddeld postuur.
He is of average build.
Hij heeft een bleke huid.
He has got pale skin.
Hij heeft een lichte huid.
He has got light skin.
Hij heeft een donkere huid.
He has got dark skin.