• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hoe gaat het?
How are you (doing)?
Wat is er aan de hand?
What's wrong?
Gaat het?
Are you okay?
Hoe voel je je?
How do you feel?
Ik voel me niet zo goed.
I don't feel so good.
Het gaat prima, dank je.
I'm fine, thank you.
Ik ben zo verdrietig.
I’m so sad.
Ik voel me geweldig!
I feel great!
Ik ben erg blij!
I'm really happy!
Ik ben een vrolijk persoon.
I’m a happy person.
Ik lach erg veel.
I smile a lot.
Ze heeft blond, krullend haar.
She’s got blonde, curly hair.
Hij is lang en dun.
He’s tall and skinny.
Mark heeft altijd een grappig T-shirt aan.
Mark always wears a funny T-shirt.
Mijn leraar is erg humeurig.
My teacher is really grumpy.
Liefste oma,
Dearest Grandma,
Hoi John,
Hi John,
Lieve Peggy,
Dear Peggy,
Met vriendelijke groet,
Best wishes,
Liefs,
Love,
Tot snel!
See you soon!
Het allerbeste,
All the best,
Ik hoop dat je een leuke vakantie hebt.
I hope you have a great holiday.
Fijne verjaardag!
Happy Birthday!
Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Beterschap!
Get well soon!
Hoe gaat het?
How are things?
Wat zijn jouw plannen?
What are your plans?