• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Het is best klein.
It’s pretty small.
Het is zwart.
It’s black.
Het is van glas.
It’s made of glass.
Het is een Samsung.
It’s a Samsung.
Het lijkt op een paard.
It looks like a horse.
Er staat een kat op.
It has a cat on it.
Het kost tien pond.
It costs ten (10) pounds.
Het is een model uit 2017.
It’s a two-thousand and seventeen (2017) model.
Het nummer is 55.
The number is fifty-five.
Mijn budget is vijftien pond.
My budget is fifteen (15) pounds.
Hoe laat is het?
What time is it?
Het wordt al laat.
It’s getting late.
Het is kwart over twee.
It’s (a) quarter past two.
Ik heb op weekdagen school van 8:30 ‘s ochtends tot 3:30 ‘s middags.
I’ve got school on weekdays from 8.30 to 3.30.
Ik ben de tijd vergeten.
I’ve lost track of time.
Het kost een uur om daar te komen.
It takes an hour to get there.
Het is twintig minuten hiervandaan.
It’s twenty minutes from here.
Het feestje is ergens in augustus.
The party is sometime in August.
Het is volgende week, op 8 november.
It’s next week, on 8 November.
Het begint om 9:15 ‘s avonds.
It starts at 9:15 p.m.
Laten we aanstaande zondag gaan!
Let’s go next Sunday!
Ik zou graag op 2 mei gaan.
I would like to go on 2 May.
We gaan een dagje weg met de familie in april.
We have a family day out in April.