• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hallo! Hoe gaat het?
Hi! How are you?
Goedemorgen.
Good morning.
Goedemiddag.
Good afternoon.
Zijn er nog nieuwtjes?
What’s new?
Oh nee! Dat is verschrikkelijk!
Oh no! That’s terrible!
Dat is geweldig!
That’s fantastic!
Ik zie je later!
See you later!
Doei!
Goodbye / Bye!
Mijn naam is Robert.
My name is Robert.
Ik ben 13 jaar.
I am 13 years old.
Dit is mijn broer.
This is my brother.
Ik wil dat je mijn zus Susan ontmoet.
I want you to meet my sister, Susan.
Ik woon bij mijn ouders.
I live with my parents.
Leuk je te leren kennen!
Nice to meet you!
Ik luister graag naar muziek.
I like listening to music.
Ik hou van voetballen.
I love to play football.
Ik ben gek op mijn hond.
I am very fond of my dog.
Mijn favoriete film is Star Wars.
My favourite film is Star Wars.
Ik vind dat helemaal niet leuk.
I don’t like that at all.
Ik ben geen fan van spaghetti.
I’m not a fan of spaghetti.
Ik haat spinazie.
I hate spinach.
Ik ben een jongen.
I’m a boy.
Ik ben een meisje.
I’m a girl.
Ik kom uit Nederland.
I’m from the Netherlands.
Ik woon in Breda.
I live in Breda.
Ik ben sportief.
I’m sporty.
Mijn favoriete sport is volleybal.
Volleyball is my favourite sport.
Ik vind lezen niet leuk.
I’m not into reading.
We zijn gek op rugby.
We are crazy about rugby.
Ik ben geïnteresseerd in auto´s.
I’m interested in cars.
Ik vind dansen echt leuk.
I’m really into dancing.
Ik ben allergisch voor noten.
I’m allergic to nuts.