• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/120

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

120 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to collaborate
samenwerken
community
gemeenschap
delighted
verheugd
to involve
betrekken
maintenance
onderhoud
to make an effort
moeite doen
multiple
meerdere
reserve
natuurgebied
species
soort
to assess
beoordelen
benefit
voordeel
to decline
afnemen; dalen
gradually
geleidelijk
policy
beleid
restricted
beschermd, verboden
sustainable
duurzaam
vegetation
beplanting
to adapt
aanpassen
concern
zorg
due to
dankzij; vanwege
evidence
bewijs
exception
uitzondering
herd
kudde
influential
invloedrijk
to intend
van plan zijn
measure
maatregel
predator
roofdier
to restore
herstellen
survey
enquête; onderzoek
vegetation
beplanting
to develop
ontwikkelen
device
apparaat
electronics
elektronica
feature
kenmerk
to launch
lanceren
to operate
besturen
performance
prestatie
plenty
meer dan genoeg
to support
ondersteunen
unusual
ongebruikelijk
to attach
vastmaken
engineer
ontwikkelaar; technicus
impractical
onhandig
instantly
meteen
programmer
programmeur
search engine
zoekmachine
statistics
statistieken
application
toepassing
convenient
handig
to enable
inschakelen
to immerse
onderdompelen
to indicate
aangeven
to insert
erin steken
modification
aanpassing
necessary
noodzakelijk
to provide
voorzien
to require
vereisen
roughly
ongeveer
to stand out
opvallen
state-of-the-art
het nieuwste van het nieuwste
adolescent
puber
anticipation
hoop; verwachting
anxious
angstig; gespannen
apparent
overduidelijk
attempt
poging
to blame
beschuldigen
bold
gedurfd
confused
verward
determined
vastberaden
to disapprove (of)
afkeuren
disbelief
ongeloof
eager
enthousiast; toegewijd
emphasis
nadruk
to feel sorry for
medelijden hebben met
to gasp
naar adem snakken
to gesture
gebaren
horrific
verschrikkelijk
humble
bescheiden
to jab
porren
moody
humeurig
moving
aangrijpend; ontroerend
to nod
knikken
to resume
verdergaan
satisfied
tevreden
to sob
snikken
stern
streng
to struggle
spartelen; worstelen
terror
doodsangst
to tremble
beven; trillen
to wonder
zich afvragen
affordable
betaalbaar
confirmation
bevestiging
consumer
consument
credit
tegoed
independent
onafhankelijk
insurance
verzekering
purchase
aankoop
to raise
inzamelen
regular
vaste klant
value
waarde
variety
verscheidenheid
bankrupt
failliet
to benefit
profiteren
competitive
competitief
conscious
bewust
deposit
storting
inevitable
onvermijdelijk
initially
in eerste instantie
investment
investering
majority
meerderheid
to manufacture
fabriceren
misleading
misleidend
presence
aanwezigheid
quarter
kwartaal
retailer
winkelier
to ship
verzenden
staff
personeel
taxes
belasting
to urge
aandringen; aansporen
VAT
btw