• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kapotmaken / repareren
break / mend
ontkennen / bekennen; toegeven
deny / admit
schadelijk / gunstig
harmful / beneficial
toenemen / afnemen
increase / decrease
tevreden / teleurgesteld
pleased / disappointed
vergelijkbaar / verschillend; anders
similar / unalike
vrijwillig / gedwongen
voluntary / forced
zwakker maken / verbeteren
weaken / improve
woedend
furious
prachtig; ongelooflijk mooi
stunning
afschuwelijk
awful
brandschoon
spotless
overvol; stampvol
packed
smerig
filthy
hilarisch; dolkomisch
hilarious
verrukt; opgetogen
delighted
uitgehongerd
starving
fascinerend; boeiend
fascinating
oorverdovend
deafening
ellendig
miserable
doodsbang
terrified
verbijsterd
astonished
uitgeput
exhausted
afschuwelijk; afgrijselijk
hideous
boos
angry
aantrekkelijk
attractive
slecht
bad
schoon
clean
druk
crowded
vies
dirty
grappig
funny
blij
happy
hongerig (zijn)
hungry
interessant
interesting
luid
noisy
triest; verdrietig
sad
bang
scared
verrast
surprised
moe
tired
lelijk
ugly
kapotgaan
break down
meenemen; meebrengen
bring along
opvoeden
bring up
(kort) bezoeken
call in on
afzeggen; afblazen
call off
doorgaan met; voortzetten
carry on
ziek worden
come down with
verzinnen; bedenken
come up with
goed nadenken over
thinks through
passen op
look after
onderzoeken
look into
uitstellen
put off
tolereren; verdragen
put up with
tekortkomen; opraken
run out of
vertrekken
take off
afwijzen; afzeggen
turn down