• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/87

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

87 Cards in this Set

 • Front
 • Back
afstand
distance
baksteen
brick
benodigdheden
supplies
bestellen
to order
boren
to drill
groentetuin
vegetable garden
in elkaar zetten
to assemble
instructies
instructions
korting krijgen
to get a discount
niet op voorraad
out of stock
ontstoppen
to unclog
oogsten
to harvest
op voorraad
in stock
oplossing
solution
plafond
ceiling
platte verpakking
flat-pack
plumbing
sanitair
repareren
to fix
stap voor stap, stapsgewijs
step-by-step
uit elkaar; van elkaar af
apart
voorbereiden
to prepare
bedenken
to come up with
personage
character
saai
dull
aangrijpend
gripping
bederven
to spoil
belachelijk
ridiculous
bespotten
to mock
constant; de hele tijd
constantly
iemand iets aanbevelen
to recommend something to someone
in het geheel
all in all
je aandacht trekken
to grab your attention
onrealistisch
unrealistic
recenseren
to review
seizoen
season
teleurgesteld
disappointed
(te) veel van iets in één keer doen, bijvoorbeeld eten
to binge
verbijsterd, verbaasd
stunned
verreweg
by far
verwachten
to expect
verzeild raken (in iets)
to get into
voorspelbaar
predictable
ervaring
experience
vaardigheid
skill
bereiken
to achieve
bijwonen
to attend
cijfer
grade
doel
goal
goed passen (bij)
to be a good fit (for)
goed zijn in
to be good at
(iets) onderzoeken
to look into (something)
(zich) inschrijven voor
to apply for
keuze
choice
leidinggevende
supervisor
onderwerp
topic
rooster
timetable
slagen; halen
to pass
slecht zijn in
to be bad at
uiteindelijk
eventually
vak
subject
verbetering
improvement
zakken voor; niet halen
to fail
bestellen
to order
boerderij
farm
heerlijk
delicious
huisgemaakt
homemade
kraampje; stalletje
stand
markt voor groente,fruit, enz.
farmer’s market
marktkraam
stall
plaats; plek (toegewezen op bijv. een markt of camping)
pitch
verkoper
vendor
werknemer
employee
afrit; afslag
exit
bedorven
spoilt
bonnetje
receipt
gerecht
dish
gezond
healthy
leverancier
supplier
passeren
to pass
recept
recipe
rotonde
roundabout
schort
apron
tegoedbon
voucher
vegetarisch
vegetarian
verkeerslicht
traffic light
verkoper
vendor
voorbij
past