• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
access
toegang
achievement
prestatie
to avoid
vermijden; voorkomen
to collaborate
samenwerken
community
samenleving
conservation
(natuur)behoud
deer
hert; herten
delighted
verheugd
to disturb
(ver)storen
environment
milieu; omgeving
hike
wandeltocht
to involve
betrekken
knowledge
kennis
to litter
afval laten slingeren
maintenance
onderhoud
to make an effort
moeite doen
multiple
meerdere
permit
vergunning
previous
vorige
public
openbaar
recently
onlangs
to recommend
aanbevelen
reserve
natuurgebied
species
(dier)soort
traces
sporen
access
toegang
accidentally
per ongeluk
to announce
aankondigen
apparently
blijkbaar
countless
ontelbaar
data
gegevens
to develop
ontwikkelen
device
apparaat
to disable
uitschakelen
electronics
elektronica
to estimate
inschatten
feature
kenmerk
to insert (into)
insteken; ergens in plaatsen
invention
uitvinding
to launch
lanceren
manually
handmatig
to operate
besturen
performance
prestatie
plenty
meer dan genoeg
rarely
zelden
security
beveiliging
solution
oplossing
storage
opslag
to support
ondersteunen
unusual
ongebruikelijk
accessible
toegankelijk
to approach
benaderen
to ascend
stijgen
common
gewoon; veelvoorkomend
coral reef
koraalrif
current
stroming
depth
diepte
to descend
dalen
equipment
uitrusting
evidence
bewijs
goggles
duikbril
gradual
geleidelijk
lack of
gebrek aan
marine
zee-
to obey
gehoorzamen
to pollute
vervuilen
to be responsible for
verantwoordelijk zijn voor
to secure
vastmaken
shallow
ondiep
shipwreck
scheepswrak
substantial
aanzienlijk
surface
oppervlakte
to surround
omringen
tide
getij
affordable
betaalbaar
application form
aanmeldformulier
to assure
verzekeren
availability
beschikbaarheid
benefit
voordeel
to claim
beweren
complaint
klacht
confirmation
bevestiging
consumer
consument
credit
tegoed
fee
inschrijfgeld
to highlight
benadrukken
independent
onafhankelijk
insurance
verzekering
obligation
verplichting
payment
betaling
preference
voorkeur
purchase
aankoop
to raise
inzamelen
regular
vaste klant
retail
detailhandel
several
enkele; meerdere
significant
aanzienlijk
trader
handelaar
value
waarde
variety
verscheidenheid