• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kapotmaken / repareren
break / mend
voorzichtig / onvoorzichtig
careful / careless
toenemen / afnemen
increase / decrease
vrij klein / groot
minor / major
tevreden / teleurgesteld
pleased / disappointed
weigeren / accepteren
refuse / accept
apart; gescheiden / samen
separate / together
vrijwillig / gedwongen
voluntary / Forced
woedend
furious
afschuwelijk
awful
enorm
huge
brandschoon
spotless
hilarisch; dolkomisch
hilarious
fantastisch
fantastic
prachtig
gorgeous
verrukt; opgetogen
delighted
uitgehongerd
starving
fascinerend; boeiend
fascinating
eindeloos
endless
ellendig
miserable
doodsbang
terrified
piepklein
tiny
uitgeput
exhausted
afschuwelijk; afgrijselijk
hideous
boos
angry
slecht
bad
groot
big
schoon
clean
grappig
funny
goed
good
mooi
beautiful
blij
happy
hongerig (zijn)
hungry
interessant
interesting
lang
long
verdrietig
sad
bang
scared
klein
small
moe
tired
lelijk
ugly
kapotgaan
break down
meenemen; meebrengen
bring along
opvoeden
bring up
(kort) bezoeken
call in on
afzeggen; afblazen
call off
doorgaan met; voortzetten
carry on
ziek worden
come down with
iets (samen) doen; afspreken
hang out
wachten
hold on
passen op
look after
onderzoeken
look into
uitstellen
put off
tolereren; verdragen
put up with
tekortkomen; opraken
run out of
uitzetten; uitdoen
turn off
aanmaken; aanzetten
turn on