• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kan ik iemand spreken over het huren van een huisje, alstublieft?
Could I talk to someone about renting a cottage, please?
Ik zal u terugbellen als ik een keuze gemaakt heb.
I’ll call back when I’ve decided.
Ik ben bang dat het al bezet is op de 22e. En als u de vakantie op de 23e begint?
I’m afraid it’s booked on the 22nd. How about starting your holiday on the 23rd?
Ik heb meer interesse in een blokhut, omdat die meer afgezonderd is dan een appartement.
I’m more interested in a cabin, as it’s more private than an apartment.
Het is een wandeling van 15 minuten van het treinstation naar de entree van het park.
It’s a 15-minute walk from the train station to the park entrance.
We zouden liever op een plek verblijven met wat meer luxe.
We would rather stay somewhere more luxurious.
Jullie huisje zal gereed zijn om 3 uur ’s middags.
Your house will be ready for you at 3 p.m.
Hallo, u spreekt met Rachel van Cumbria Getaways.
Hello, this is Rachel from Cumbria Getaways.
Je spreekt met Vikram. Ik bel voor wat informatie over een vakantiehuis.
This is Vikram. I’m calling to ask for some information about a holiday home.
Ik zal u doorverbinden met onze verhuurafdeling. Blijft u aan de lijn.
I shall put you through to the rental department. Please hold!
Ik ben zo bij u terug.
I will be right back with you.
Bel gerust terug als u meer vragen hebt.
Please call again if you have more questions.
Heel erg bedankt voor uw hulp.
Thank you very much for your help.
Is het beschikbaar van 22 tot 29 juli?
Is it available from the 22nd to the 29th of July?
Mijn voorkeur gaat uit naar een plek dicht bij het strand, omdat ik van zwemmen houd.
I prefer to be close to the beach, because I like to swim.
Kunt u me meer vertellen over wat u zoekt?
Could you tell me more about what you’re looking for?
Ik zoek met drie vrienden een vakantiehuisje in juli.
Three friends and I are looking for a holiday home in July.
Kunt u me meer details geven over de locatie?
Can you give me more details on the location?
Kunt u me ook vertellen of het beddengoed bij de prijs is inbegrepen?
Could you also tell me if bed linen is included?
Hoeveel slaapkamers heeft de bungalow?
How many bedrooms does the bungalow have?
Hoe is het openbaar vervoer geregeld bij het park?
What’s the public transportation like near the park?
Onder in de tekening staat een handtekening.
At the bottom of the drawing there’s a signature.
Ik vind het mooi dat deze muurschildering kleurrijker is dan die.
I like it that this mural is more colourful than that one.
Ik ben geen liefhebber van de materialen die de kunstenaar heeft gebruikt.
I’m not fond of the materials that the artist has used.
Op de afbeelding zie je aan de rechterkant wat gebouwen.
In the picture you can see some buildings on the right.
De kunstenaar heeft veel donkere kleuren gebruikt.
The artist has used a lot of dark colours.
Het licht in het schilderij ziet er enorm realistisch uit.
The light in the painting looks very realistic.
Het beeld is bedekt met zwarte en witte stippen.
The sculpture is covered in black and white dots.
De vrouw op het schilderij is aan het dansen in een veld.
The woman in the painting is dancing in a field.
Er zijn geen mensen in het kunstwerk te zien.
There aren’t any people in the painting.
Het standbeeld is gemaakt door John Cassidy.
This statue was created by John Cassidy.