• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ik ben bij Main Street 6 in Denver. "
I’m at 6 Main Street in Denver. It’s the big store on the corner.
Ik sta naast een verlaten hutje.
I’m standing next to an abandoned shack.
Ik ben gewond. Ik heb een ambulance nodig!
I’ve been hurt. I need an ambulance!
Vertel me wat er is gebeurd.
Please tell me what happened.
Er is een bosbrand op de berg onder ons.
There is a forest fire on the mountain below us.
We zijn op de I-17 ten noorden van Phoenix.
We’re on the I-17 north of Phoenix.
Ik weet niet precies waar ik ben. Het ziet eruit als een fabriek.
I’m not sure where I am exactly. It looks like a factory.
Ik hoor het geluid van een spoorweg vlakbij.
I hear the sound of a railroad nearby.
Ik ben bij Main Street 6 in Denver. Het is de grote winkel op de hoek.
I’m at 6 Main Street in Denver. It’s the big store on the corner.
Ik wil melding maken van een auto-ongeluk bij de supermarkt aan Charles Street.
I want to report a car accident near the supermarket on Charles Street.
Er is een overval geweest in mijn winkel.
There has been a robbery at my store.
Ik was aan het wandelen en nu ben ik verdwaald.
I was hiking but now I’m lost.
Een man op een motorfiets is aangereden door een auto.
A man on a motorcycle has been hit by a car.
Alle salamanders bewegen snel.
All salamanders move fast.
Het heeft een rode tekening op zijn rug.
It has red markings on its back.
De meeste spinnen hebben lange dunne poten.
Most spiders have long, thin legs.
De krokodil heeft een ruwe bruine huid.
The crocodile has a rough, brown skin.
De buik van de kikker is bedekt met vlekken.
The frog’s belly is covered in spots.
De strepen op deze rups zijn geel.
The stripes on this caterpillar are yellow.
Dit insect is ongeveer 2 cm lang.
This insect is about 2 cm long.
Deze slangensoort leeft in de woestijn.
This type of snake lives in the desert.
De meeste spinnen hebben lange dunne poten.
Most spiders have long, thin legs.