Essay on Moliski Hrvati

2574 Words Jun 10th, 2012 11 Pages
KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA MOLIŠKIH HRVATA

Ovaj seminarski rad kratki je prikaz najstarije hrvatske zajednice iz južnotalijanske pokrajine Molise koja obitava u posljednja tri matična očuvana sela: Kruč (Acquaviva Collecroce), Stifilić (S. Felice), i Mundimitar (Montemitro). Skupljanjem i proučavanjem literature dolazi se do zaključka kako je malo toga poznato o njihovom kulturnom naslijeđu odnosno kako nam pisani izvori daju nepotpunu sliku o identitetu i životu hrvatskog iseljeništva, u prošlosti i danas.

KLJUČNE RIJEČI: moliški Hrvati / Italija / Molise / identitet

Najmanja i najstarija hrvatska dijaspora u Europi nalazi se u južnotalijanskoj pokrajini Molise. Ljudi koji tamo žive nazivaju se moliški
…show more content…
Također, u proučavanju literature sam pronašla malu knjižicu Vladimira Markotića Hrvati u Italiji i njihova pučanstva koja daje jako zanimljiv pregled podrijetla prezimena u okolnim selima pokrajine Molise. Međutim, ništa od toga nam ne daje neke konkretne etnološke podatke o samoj kulturi. Smatram da bi se trebalo više pažnje posvetiti tom pitanju jer su prema zadnjim istraživanjima posljednja moliška sela u izumiranju, odnosno u procesu talijanizacije (Milanović 1996:16). Sve se više stapa hrvatsko – moliški identitet i talijanski te nestaje kultura koju su njihovi preci donijeli sa sobom još prije pet stoljeća. Trebalo bi se raditi na tome da se ta kultura očuva i da traje i dalje prenoseći je i na mlađe naraštaje. No, postoji i jedna svijetla točka pa se javlja jedan broj mladih ljudi koji pokazuju zanimanje da bolje nauče materinji jezik i što više o domovini svojih predaka (Salopek 1996:12). Kroz ovaj seminarski rad prikazat ću povijest moliških Hrvata, njihov jezik i osobitosti jezika te običaje, plesove i pjesme kojima i danas čuvaju sjećanje na svoj kulturni identitet.

Iako nemamo točan podatak o vremenu dolaska Hrvata u Molise, ipak se sa sigurnošću može smatrati da se emigracija hrvatskog stanovništva dogodila krajem petnaestog i početkom šesnaestog stoljeća. Svi autori navode iste podatke o podrijetlu i kretanju emigracija iz Hrvatske. To su povijesni podaci i svi se slažu o vremenu, ali ne i o području

Related Documents