Essay on 1 Malaysia

6100 Words Jun 25th, 2014 25 Pages
NAME : FAIZUDDIN

I.D. NUMBER : J12009903

SUB. CODE : MPW 1143

TAJUK : AJARAN SESAT

LECTURER : PUAN NOR HAYATI

ISI KANDUGAN

1 - Pendahuluan 1
2 - Takrif Ajaran Sesat 2 3 - Permasalahan Kajian 2
4 - Perkembangan Sosialisasi Ajaran Sesat Mingikut Era 2-7
5 - Bentuk-Bentuk Ajaran Sesat 7
6 - Sebab-Sebab Kemunculan Ajaran Sesat 8
7 - Ciri-Ciri Ajaran Sesat 8-9 8 - Penjelasan Ciri-Ciri Utama Ajaran Sesat 9-10 9 - Senarai Ajaran Sesat Di Malaysia 10-12 10 - Faktor Lahirnya Ajaran Sesat 12-13 11 - Teknik Penyebar Ajaran Sesat Memikat Pengikut 13-14 12 - Ciri-Ciri Asas Penganut Ajaran Sesat 15-16 13 - Cara-Cara Perkembangan Ajaran Sesat 16-17 14 - Kesan Buruk Mengamalkan Ajaran
…show more content…
iv. Ajaran-ajaran berkenaan kebanyakannya tidak di sebarkan secara terbuka. Oleh itu tidak dapat dibincang dan dinilai oleh umum secara terus atau terperinci. Akidah Islam adalah berpusat kepada kepercayaan kepada Allah, Malaikat, Rasul- rasul, Kitab, Qada’dan Qadar, dan percaya kepada hari akhirat. Sehingga kini hampir setiap buah negeri di Malaysia terdapat ajaran-ajaran yang disebarkan secara senyap-senyap dan adakalanya mendapat sokongan daripada tokoh-tokoh agama tempatan. Ajaran sesat bukanlah suatu perkara baru bagi kita, malah kemunculannya dinegara ini adalah merupakan adunan dari pengaruh sebelum Islam dan kepercayaan animisma sertadaya di rekacipta kuno yang tidak berlandaskan Syariat Islam. Walaubagaimanapun kemunculan ajaran sesat ini diambil perhatian berat setelah berlaku peristiwa yang menumpahkan darah iaitu penyerangan kumpulan ajaran sesat yang bertopengkan “Tarikat Nurul Zaman” keatas balai polis Batu Pahat Johor pada hari Khamis 16hb Oktober, 1980 yang telah meragut 6 orang dari kumpulan penyerang dan mencederakan 23 orang awam.

TAKRIF AJARAN SESAT.
Ajaran sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang di bawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan daripada Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan

Related Documents