• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ikterus

Gulfarvning af de mukøse membraner og sclera pga. en stigning i bilirubin

Der er 3 hovedgrunde til øget bilirubin

Præhepatisk (hæmolyse)


Hepatisk (lever sygdom)


Posthepatisk (obstruktion af galdegange)


Årsager til præhepatisk hæmolyse

Skyldes at RBC hæmolyserer inden de når leveren af en eller anden årsag. Det er altså RBC der indikerer hæmolysen!Kan være:


- Infektiøst


- Immunmedieret


- AlloimmunPrimært ukonjugeret/indirekte bilirubin

Cholangitis/cholangiohepatitis

Kan enten være primær eller sekundær til cholelithiasis, duodenal inflammation/obstruktion, parasitter, toksiner, leversygdom


Galdegangsobstruktion

Differentialdiagnoser til præhepatisk hæmolyse

Infektiøse sygdomme:


- Piroplasmosis (babesia)


- Equine infectious anemia


- Anaplasma phagocytophilliumImmunmedierede sygdomme:


- Autoimmun (hestens eget forsvar)


- Sekundær immunmedieret (antigener på RBC pga. bakterier, vira, neoplasi, penicillin)


- Alloimmun (neonatal isoerythrolyse)Oxidativ skade på RBCIatrogent (hyper-/hypoton saltvand, forkert blodtransfusion)

Hepatisk ikterus

Her er det en sygdom i leveren der er skyld i den øgede bilirubin


Primært ukonjugeret bilirubin


Der ses stigning i hepatocellulære enzymer i blodprøven

Posthepatisk årsag til ikterus

Skyldes obstruktion af galdegange


Metabolismen er altså ok, men galdegangene er obstruerede


Primært konjugeret bilirubin => konjugeret = vandopløselig => udskilles i urinen => bilirubunæmi (mørkegul/orange farvet urin)


Ses stigning i galdeenzymer

Hvad er den mest almindelige årsag til øget ukonjugeret bilirubin hos heste?

Faste!


Et intrahepatisk protein (ligandin) ekstraherer ukonjugeret bilirubin fra albumin, således at det kan optages i hepatocytterne og blive konjugeret. Ved fast reduceres lageret af ligandin og der ses derfor et nedsat optag af ukonjugeret bilirubin i hepatocytterne = mere frit ukonjugeret bilirubin i plasma!


Giver en mild stigning i ukonjugeret bilirubin og kan give gulfarvning af plasma på en centrifugeret blodprøve på en ellers sund og rask hest (husk at det kun er konjugeret der kan udskilles i urinen!)

Persisterende hyperbilirubinæmi

Nedarvet eller kongenitale mangler i de enzymer som er ansvarlige for konjugering


Det ses som ikterus uden andre kliniske eller parakliniske beviser på leverskade

Hvilken type bilirubin kan man se i urinen som den mørkegule/orange farvning?

Den konjugerede bilirubin er vandopløselig (og kan derfor udskilles i urinen) mens den ukonjugerede ikke kan udskilles.

Hvordan adskiller man hvor en ikterus stammer fra?

Konjugeret bilirubin + stigning i galdegangsenzymer = post-hepatisk!Ukonjugeret bilirubin + stigning i leverenzymer = hepatisk!Ukonjugeret bilirubin + ændret RBC/hæmolyse = præhepatisk!

Leverspecifikke enzymer i blodprøven

SDH (sorbitol dehydrogenase)


GLDH (glutamat dehydrogenase)

Enzymer som også kan give et prej om leverlidelse, men ikke er helt specifikke?

AST (aspartat aminotransferase): også muskler og RBCLDH (lactat dehydrogenase): også muskler

Hvilke enzymer stiger ved tilbageholdt galde?

GGT (gamma glutamyltransferase): Ikke leverspecifik, findes på alle luminale flader (pancreas, nyrer, hjerneventrikler). Galdegangsenzym.


NB: højere hos føl og kalveALP (alkaline phosphatase): Ikke leverspecifik, findes i knogler (øget under vækst) og tarme (øget ved kolik)

Stigning i galdesyrer kan skyldes:

Manglende udskillelse (overflow i cirkulationen)


Nedsat transport til leveren (portosystemisk shunt)


Leverpatologi som gør at det ikke fjernes fra cirkulationen

Hvad skal man være opmærksom på når der tages leverbiopsier?

Ikke altid diagnostisk!


Man kan misse lokaliserede læsioner


Uspecifikke fundMen det kan i nogle tilfælde give en diagnose, stærk mistanke eller udelukke nogle sygdommeTilstedeværelse af bakterier + histologiske tegn på infektion = antibiotikabehandlingPlasmaceller på histologi = kronisk aktiv hepatitis = corticosteroiderParasitlæsioner = eosinofile = ormekur

Hvilke parasitære infektioner kan give leverlidelse?

Leverikter


Parascaris equorum
Strongylider

Hvilke bakterier kan give leversygdom?

Clostridier!Akut sygdom med høj dødelighed. Kaldes:


- Black disease hos får


- Bacillary hemoglobinuria hos ruminanter


- Tyzzer's disease hos føl

Infektiøse leversygdomme hos føl

Tyzzers disease (Clostridier)


EHV


Som del af septikæmi (bakteriel infektion)


Parascaris equorum

Ikke-infektiøse leversygdomme hos føl

Jernforgiftning


SIRS


Hypoxi


Kongenitale anomalier (shunt, atresi af galdegange)

Cholelithiasis

Sten i galdegangene (eller galdeblære hos ruminanter)


Meget smertefuldt!


Diagnose stilles ved ultralyd

Neonatal isoerythrolyse

Hvilke to tilstande i tarmen kan påvirke leverfunktionen?

Right dorsal displacement (RDD) og proksimal enteritis giver forhøjede leverenzymer

Hvilke to enzymer stiger i dagene efter en alvorlig leverbeskadigelse?

Viral infektiøs leversygdom

Akut hepatitis/Theilers disease/serum hepatitisSes efter adm. af vacciner eller blodtransfusion