Essay on Strategia de Produs

13012 Words Jun 9th, 2012 53 Pages
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Marketing şi Comunicare în Afaceri
Anul I, grupa IV
Strategii de produs

| |
| |
| |
| |
| |
|Lidia Bourceanu |
|Florin Ciompu |
|Alexandra Gavril |
…show more content…
Macropolitic 1.1.4. Mediul sociodemografic 1.1.5. Mediul natural 1.1.6. Mediul Tehnologic
1.2. Conjunctura la nivel micro 1.2.1. Concurența 1.2.2. Furnizori 1.2.3. Distribuția 1.2.4. Consumatorii 1.2.5. Public
1.3.Analiza ramurii/concurenţei 1.3.1. Tipuri de concurenţă 1.3.2. Factori cheie de success 1.3.3. Diferentierea prin ACD
1.4. Analiza pieței 1.4.1. Segmentele din ramura laptelui 1.4.2. Profilul consumatorului și tendințe de cumpărare
1.5. Analiza internă 1.5.1. Influența altor departamente 1.5.2. Surse de ACD – PT&PS 1.5.3. Puncte tari, puncte slabe

Cap. II. Dezvoltarea produsului nou
2.1. Alegerea segmentului de piață sau a nișei 2.1.1. Identificarea segmentului – caracterizare, poziţionare 2.1.2.Caracterizarea profilului de consumator din acest segment
2. 2. Modelul de produs – Focus Grup 2.2.1. Alegere participanți 2.2.2. Derulare focus-grup 2.2.3. Concluzii focus-grup
2.3. Descrierea produsului 2.3.1. Dimensiunea corporală 2.3.2. Dimensiunea acorporală 2.3.3. Dimensiunea comunicativă 2.3.4. Dimensiunea socială
2.4. Sistem de susţinere asigurat produsului
2.5. Concluzii cu privire la modelul produsului ce urmează să fie lansat

Capitolul III. Lansarea propriu-zisă
3.1. Alegerea strategiei de acoperire a pieței 3.1.1. Acoperire

Related Documents