Essay about Management Accounting

12788 Words May 9th, 2016 52 Pages
Samenvatting Management Accounting 1
Complete_Samenvatting_Management_Accounting_1.pdf

Hogeschool Utrecht | Management Accounting 1

Hoofdstuk 2 – An introduction to cost term and purposes
Kosten worden veelal aangemerkt als de verbruikte middelen om een bepaald doel te bereiken. De kosten worden meestal berekend als de geldeenheden die moeten worden betaald voor de aanschaf van goederen of diensten.
Een kostenobject is alles waarvoor een aparte berekening van de kosten is gewenst. Een kostenobject kan bijvoorbeeld een product, dienst, project of activiteit zijn.
Cost assignment is een algemene term voor het toerekenen van kosten aan een kosten object (= cost accumulation) en het toekennen van de kosten aan een
…show more content…
Een relevant range is het bereik van de kosten drijver (= factor die effect heeft op de totale kosten) waarin een specifieke relatie tussen de kosten en het activiteiten niveau of volume geldig is.
Vaste kosten zijn enkel vast in relatie tot een gegeven relevant bereik van de kostendrijver en een gegeven tijdsduur.
In veel rapporten zijn zowel de totale kosten als kosten per eenheid weergegeven. De kosten per eenheid (ook wel average cost or unit cost) worden berekend door de totale kosten te delen door het aantal eenheden.
Een service onderneming verleent diensten of immateriële producten aan hun klanten, zoals een consultant bureau.
Een merchandising onderneming levert tastbare goederen, welke zij eerst hebben ingekocht van leveranciers in dezelfde basisvorm. De onderneming voert zelf vrijwel gene activiteiten uit met betrekking tot de transformatie van het product. De aanwezige goederen aan het eind van de periode worden opgeslagen in een voorraad.
Een manufacturing onderneming levert tastbare goederen welke zij zelf van input producten in output producten hebben getransformeerd.
Voorraad kosten zijn kosten geassocieerd met de aankoop van goederen voor doorverkoop (in het geval van merchandising onderneming) of kosten geassocieerd met de aankoop en verwerking van input producten in producten voor verkoop (manufacturing onderneming).

De manufacturing onderneming verschilt van de merchandising onderneming in die zin dat de

Related Documents