Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/134

Click to flip

134 Cards in this Set

 • Front
 • Back
American
Američan (m. s.)
Američané (m. pl.)

Američanka (f. s.)
Američanky (f. pl.)
English person
Angličan (m. s.)
Angličané (m. pl.)

Angličanka (f. s.)
Angličanky (f. pl.)
Czech person
Čech (m. s.)
Češi (m. pl.)

Češka (f. s.)
Češky (f. pl.)
Chinese person
Číňan (m. s.)
Číňani (m. pl.)

Číňanka (f. s.)
Číňanky (f. pl.)
French person
Francouz (m. s.)
Francouzi (m. pl.)

Francouzka (f. s.)
Francouzky (f. pl.)
Italian person
Ital (m. s.)
Italové (m. pl.)

Italka (f. s.)
Italky (f. pl.)
Japanese person
Japonec (m. s.)
Japonci (m. pl.)

Japonka (f. s.)
Japonky (f. pl.)
Canadian person
Kanad'an (m. s.)
Kanad'ani (m. pl.)

Kanad'anka (f. s.)
Kanad'anky (f. pl.)
Hungarian person
Mad'ar (m. s.)
Mad'aři (m. pl.)

Mad'arka (f. s.)
Mad'arky (f. pl.)
Mexican person
Mexičan (m. s.)
Mexičané (m. pl.)

Mexičanka (f. s.)
Mexičanky (f. pl.)
German person
Němec (m. s.)
Němci (m. pl.)

Němka (f. s.)
Němky (f. pl.)
Polish person
Polák (m. s.)
Poláci (m. pl.)

Polka (f. s.)
Polky (f. pl.)
Austrian person
Rakušan (m. s.)
Rakušané (m. pl.)

Rakušanka (f. s.)
Rakušanky (f. pl.)
Russian person
Rus (m. s.)
Rusové (m. pl.)

Ruska (f. s.)
Rusky (f. pl.)
Slovakian person
Slovák (m. s.)
Slováci (m. pl.)

Slovenka (f. s.)
Slovenky (f. pl.)
Spanish person
Španěl (m. s.)
Španělé (m. pl.)

Španělka (f. s.)
Španělky (f. pl.)
Ukranian person
Ukrajinec (m. s.)
Ukrajinci (m. pl.)

Ukrajinka (f. s.)
Ukrajinky (f. pl.)
person
člověk
people
lidé
conductor
dirigent (m.)

dirigentka (f.)
doctor
doktor (m.)

doktorka (f.)
festival
festival
movie
film
actor
herec (m. s.)
herci (m. pl.)
actress
herečka
Czech class
hodina češtiny
girl (colloquial)
holka
musician
hudebník
engineer
inženýr (m.)

inženýrka (f.)
language
jazyk
name
jméno
boy (colloquial)
kluk (s.)
mother
matka, máma, maminka
city
město
man, husband
muž
father
otec (s.)

otecové (pl.)
dad
táta, tatínek
man
pán (s.)

pánové (pl.)
woman
paní (s. and pl.)
test, colloquial
písemka
businessperson
podnikatel (m. s.)
podnikatelé (m. pl.)

podnikatelka (f. s.)
podnikatelkz (f. pl.)
professor
profesor (m.)

profesorka (f.)
last name
přímení
director
režisér (m.)

režisérka (f.)
secretary
sekretářka
bad luck
smůla
neighbor
soused (m. s.)
sousedé (m. pl.)

sousedka (f. s.)
sousedky (f. pl.)
writer
spisovatel (m. s.)
spisovatelé (m. pl.)

spisovatelka (f. s.)
spisovatelky (f. pl.)
athlete
sportovec (m. s.)
sportovci (m. pl.)

sportovkyně (f. s.)
sportovkyně (f. pl.)
teacher
učitel (m. s.)
učitelé (m. pl.)

učitelka (f. s.)
učitelky (f. pl.)
university
univerzita
woman, wife
žena
Korean person
Korejec (m. s.)
Korejci (m. pl.)

Korejka (f. s.)
Korejky (f. pl.)
American - adj.
americký
English - adj.
anglický
Czech - adj.
český
Chinese - adj.
čínský
good
dobrý
relating to film
filmový
French - adj.
francouzský
Italian - adj.
italský
Japanese - adj.
japonský
Canadian - adj.
kanadský
Korean - adj.
korejský
international
mezinárodní
German - adj.
německý
Polsih - adj.
polský
Russian - adj.
ruský
Slavic
slovanský
Slovak - adj.
slovenský
Spanish - adj.
španělský
bad
špatný
Ukranian - adj.
ukrajinský
interesting
zajímavý
English - adv.
anglicky
probably
asi
Czech - adv.
česky
well
dobře
quite, rather
docela
French - adv.
francouzsky
Italian - adv.
italsky
how
jak
only, just
jen, jenom
still
ještě
not yet
ještě ne
German - adv.
německy
fluently
plynně
Polish - adv.
polsky
Russian - adv.
rusky
of course
samozřejmě
Slovak - adv.
slovensky
Spanish - adv.
španělsky
bad
špatně
here
tady
only now
teprve
possibly, perhaps
třeba
here
tu
already
not anymore
už ne
really, seriously
vážně
very
velmi
excellently
výborně
a little, few
málo
a lot
moc
a little, some
trochu
or
nebo
why
proč
because
protože
that
že
that, this
ten (m.)
ta (f.)
to (n.)
that (over there)
tamten (m.)
tamta (f.)
tamto (n.)
this (right here - colloquial)
tenhle (m.)
tahle (f.)
tohle (n.)
this (right here)
tento (m.)
tato(f.)
toto(n.)
all, every
všechen (m. s.)
všichni (m. an. pl.)
všechny (m. inan. pl.) (f. pl.)
všechna (f. s.) (n. pl.)
všechno (n. s.)
to read
číst
to do
dělat
to be named
jmenovat se
to be doing, feeling
mít se
to speak
mluvit
to work
pracovat
to request
prosit
to write
psát
to understand
rozumět
to study, to be a student
studovat
to study (a subject)
učit se
to know (a skill)
umět
to know (a fact)
vědět
How do you say X?
Jak se řekne X?
How is X written?
Jak se píše X?
That is too bad.
To je škoda.
How are you?
Jak se máte?
I am fine.
Mám se dobře.
So-so, o.k.
nic moc
What languages do you know?
Které jazyky umíš?