Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/167

Click to flip

167 Cards in this Set

 • Front
 • Back
auto
car
autobus
bus
benzin
gas
budík
alarm clock
cesta
trip, path, way
cestovní kancelář
travel agency
cestovní šek
traveler's check
dovolená
vacation
film
film
foťak
camera
holicí strojek
razor
hora
mountain
hotel
hotel
hotové penize
cash
jezero
lake
jízdenka
train ticket
kamera
video camera
kartáček na zuby
toothbrush
kolo
bicycle
kontinent
continent
konverzační příručka
phrase book
kreditní karta
credit card
kufr
suitcase
kůň
horse
lázně
spa
les
forest
letadlo
plane
letenka
plane ticket
letiště
airport
loď
boat
lžíce
spoon
mapa
map
metro
subway
místenka
seat reservation for travel by train or bus
moře
sea
motorka
motorcycle
mýdlo
soap
nádraží
train station
nůž
knife
oceán
ocean
opalovací krém
suntan lotion
ostrav
island
pas
passport
peněženka
wallet
penze
meals (at a hotel)
penzion
small hotel
pěníze
money
plán
1. plan 2. city map
pláž
beach
pobřeží
coast
pohled
postcard
prázdniny
vacation
průvodce
guidebook
příroda
nature, the outdoors
rybník
pond
řeka
river
řidičský průkaz
driver's license
sluneční brýle
sunglasses
služební cesta
business trip
spací pytel
sleeping bag
stan
tent
stážista/stážiska
exchange student
suvenýr
souvenir
svatební cesta
honeymoon
svět
world
šampon
shampoo
tábor
camp
taška
bag
taxi
taxi
tramvaj
tram, streetcar
umění
art
velvyslanectví
embassy
vidlička
fork
vízum
visa
vlak
train
výlet
excursion, trip
zácpa
traffic jam
zubní pasta
toothpaste
těžký
difficult, heavy
známý čím
famous for
na + time period
for a time period
před čím
before, ago
s kým, čím
with
blízko čeho
close to
daleko od čeho
far from
honem
in a hurry
jednou
once
koncem čeho
at the end of
letos
this year
loni
last year
náhodou
by chance
najednou
suddenly, all at once
předevčírem
the day before yesterday
předtím než
before
většinou
for the most part
začátekem čeho
at the beginning of
dost
enough
Šťastnou cestu
have a good trip
běhat/běžet
to run
brát/vzít s sebou
to take along
bydlet
to live
cestovat
to travel
dojíždět/dojet
to arrive at a goal by car
docházet/dojít
to arrive at a goal by foot
dolétat/doletět
to finally arrive by air
domlouvat se/domluvit se
arrange by talking
dotávat se/dostat se
to get somewhere
dovážet/dovézt
to import
chodit, jít nakupovat
to go shopping
chodit na prohlídky/jít na prohlídku města
to go sightseeing
chodit na výlety/jít na výlet
to go on a trip
jezdit/jet autostopem
to hitchhike
létat/letět
to fly
najímat si/najmout si
to rent (room, apartment)
nosit/nést
to carry
objednávat/objednat
to reserve/order
odcházet/odjedít
to leave on foot
odjíždět/odjet
to leave by car
odnášet/odnést
to take (carry away)
odpočívat/odpočinout si
to rest
odvádět/odvést
to take away (on foot)
odvážet/odvézt
to take away (by car)
opalovat se/opálit se
to sunbathe
platit/zaplatit
to pay
přestupovat/přestoupit
to transfer
přicházet/přijít
to arrive
přijíždět/přijet
to arrive by car
přinášet/přinést
to bring
půjčovat/půjčit
to lend, loan someone something
půjčovat si/půjčit si
to borrow, rent (car)
scházet se/sejít se
to meet with someone
setkávat se/setkat se
to get together with someone
seznamovat se/seznámit se
to meet, get acquainted with someone
stát/stojí
to cost, it costs
trávit/strávit
to spend time
trvat
to last, take a certain amount of time
ujet
to miss (train)
vodit
to take, lead (on foot)
vozit
to take )by car)
vozit/svézt
to give a ride
vycházet/vyjít
to walk out of something
vyvážet/vyvézt
to export
vyjíždět/vyjet
to drive out of something
zařizovat/zařídit
to arrange
zastavovat se/zastavit se
to stop off
znamenat
to mean, designate
stávat se/stát se kým, čím, jakým
to become someone or something
vole
bull
líbat/bolíbit koho
to kiss someone
šeptat
to whisper
sundat co
to take down or off
svlékat/svléknout
to take off, to undress someone
pučit/půjčit co komu
to borrow something from someone
chvilka
a moment, a minute
všímat si/všimnout si čeho koho
to notice something or someone
koukat (se)/kouknout (se)
to look
hodný
worthy, decent, good
blbý
stupid, foolish, silly
strom
tree
takhle
like this
stávat se/stát se
to happen
postel
bed
zvíře
animal
třeba
for example, maybe
zůstávat/zůstat
to remain
(jít) pryč
(go) away
vracet se/vrátit se kam
to return to somewhere